Türk Halk Şiiri Antolojisi

Türk Halk Şiiri Antolojisi

Rauf Mutluay ISBN: 978-605-314-154-9
1.Baskı - 2017

Tanzimat’tan Günümüze Kadar Türk Şiiri (1973) ile tamamlandığı varsayılabilecek olan bu değerli çalışma, devasa Halk Şiiri hazinemizin en parıltılı örneklerini ve kültürel belleğimize bu unutulmaz hacmi nakşeden Öksüz Dede’den Âşık Kerem’e, Gevherî ’den Sümmânî’ye, Karacaoğlan’dan Âşık Veysel’e bazıları anonim 20 Âşık’ı, 20 büyük Ozan’ı kapsıyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
27,78 TL
37,04 TL

Kitap Hakkında

Rauf Mutluay (1925 -1995) Eski ve yeni Türk edebiyatının çağdaş kuşaklarca anlaşılması ve izlenmesi için çok önemli dil köprüleri kurmuş olan “edebiyat hocamız” Rauf Mutluay 1995 yılında yaşama veda ettiğinde, geride bu göz kamaştırıcı adanmışlık çabasının ürünü geniş, özenli bir kütüphane bırakmıştı.
Öğretmeyi süre giden bir birlikte öğrenme etkinliğinin parçası sayan alçakgönüllü anlayışıyla Cumhuriyet kuşaklarının çağdaş bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynayan “öğretmen yazarlar” ailesinin son üyeleri arasındaydı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamış olan Mutluay’ın yaşam yapıtı bütünüyle edebiyat tarihi ve sorunları üzerinde biçimlenmiştir.
Mutluay’ın ilk yazıları okur önüne 1946 yılında Gün dergisinde çıktı. Sonraki yıllarda dönemin önemli gazete ve dergilerinde deneme, inceleme ve eleştirileri yayımlanan yazarın özellikle 1968-1978 arası Cumhuriyet gazetesinde “Kitaplar” ve “Edebiyat Sohbetleri” üst başlığıyla yer bulan yazıları çok geniş bir okur kitlesinin ilgisine konu oldu. Hocamızın Milliyet Yayınları’nın “100 Şair 1000 Şiir” ve eleştirmen Fethi Naci’nin Gerçek Yayınevi’ndeki ünlü “100 Soruda…” dizisinde yayımlanan çok sayıda kitabı Türk edebiyatının tarihsel gelişim ve sorunlarına merak duyan günümüz okurları için de kaynak kitap niteliğindedir.

Rauf Mutluay’ın Türk Halk Şiiri Antolojisi başlıklı inceleme ve derleme çalışması 1972 yılında Milliyet Yayınları’nın “100 Şair 1000 Şiir” dizisinin üç kitabından biri olarak yayımlanmıştı. Doğal devamı niteliğindeki Tanzimat’tan Günümüze Kadar Türk Şiiri (1973) ile tamamlandığı varsayılabilecek olan bu değerli çalışma, devasa Halk Şiiri hazinemizin en parıltılı örneklerini ve kültürel belleğimize bu unutulmaz hacmi nakşeden Öksüz Dede’den Âşık Kerem’e, Gevherî ’den Sümmânî’ye, Karacaoğlan’dan Âşık Veysel’e bazıları anonim 20 Âşık’ı, 20 büyük Ozan’ı kapsıyor.

Tüm yapıtlarını önümüzdeki yayın dönemlerinde yeniden yayımlayacağımız Hocamızı 90. doğum yılında Türk Halk Şiiri Antolojisi’yle hatırlıyor; sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Künye

Yazar Hakkında

Rauf Mutluay
1925 Eskişehir doğumlu. İlk ve ortaokulu annesinin ölümü üzerine yerleştikleri Kütahya’da okudu. 1939 yılında İstanbul’a geldi. 1942’de İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Antalya, Kastamonu, Edirne, İstanbul Fatih Kız ve Atatürk Erkek liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı (1947-74). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (1974-81), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu’nda (1979-81) Türk Dili ve Edebiyatı okuttu. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kitaplığı’nda çalıştı; çeşitli yayınevlerinde ve bazı ansiklopedilerin yayın kurullarında görev aldı.
Mutluay’ın ilk yazıları okur karşısına 1946 yılında Gün dergisinde çıktı. Sonraki yıllarda Cumhuriyet, Dünya, Kim, Yön, Hür Vatan, Varlık, Türk Dili, Dost, Yeni Ufuklar, Yeditepe, Papirüs, Milliyet Sanat, Gösteri gibi dönemin önemli gazete ve dergilerinde deneme, inceleme, eleştiri ve öyküleri yayımlandı. 1969-1978 arası Cumhuriyet gazetesinde “Kitaplar” ve “Edebiyat Sohbetleri” üst başlığıyla kaleme aldığı yazılar geniş okur kitlesinin ilgisine konu oldu. Milliyet Yayınları’nın “100 Şair 1000 Şiir” ve eleştirmen Fethi Naci’nin Gerçek Yayınevi’ndeki ünlü “100 Soruda...” dizisine, Türk edebiyatının tarihsel gelişim ve çeşitli sorunlarını irdelediği ve günümüzde de ilgiyle okunan kaynak niteliğinde kitaplar hazırladı.
Denemelerini Pas Demiri Yiyor (1974) ve Bende Yaşayanlar (1977) adlı yapıtlarında toplamış olan Mutluay 1995 yılında yaşama veda etti.

Rauf Mutluay’ın yayımlanmış başlıca yapıtları:
Araştırma-İnceleme:
100 Soruda Türk Edebiyatı (1969); 100 Soruda 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı (1970); 100 Soruda Edebiyat Bilgileri (1972); 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı 1908-1972 (1973); 50 Yılın Türk Edebiyatı (1973).
Deneme:
Pas Demiri Yiyor (1974); Bende Yaşayanlar (1977). Ölümünden sonra: Yaz Dersleri (1997); Sebiller Su Vermiyor (2002).
Derleme:
Türk Halk Şiiri Antolojisi (1972); Tanzimat’tan Günümüze Kadar Türk Şiiri (1973).


Rauf Mutluay

Tüm Rauf Mutluay kitaplarını görmek için tıklayın.