Sürekli Devrim Teorisi

Sürekli Devrim Teorisi

Michael Löwy Çeviri: Aslı Önal
ISBN: 978-605-314-065-8
1.Baskı - 2016

Çağımızın önemli düşünürlerinden biri olan Michael Löwy, pek çok siyasal programa olduğu kadar bilimsel-akademik çalışmalara da konu olan sürekli devrim teorisinin tarihsel köklerini Karl Marx’tan Rosa Luxemburg’a ve Troçki’ye kadar ayrıntılı bir biçimde tartışıyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
18,00 TL
24,00 TL

Kitap Hakkında

Michael Löwy bu kitabında, Marksist teorinin yirminci yüzyılda en fazla tartışılan netameli konularından birine el atıyor: “Sürekli devrim teorisi.” Çağımızın önemli düşünürlerinden biri olan Michael Löwy, pek çok siyasal programa olduğu kadar bilimsel-akademik çalışmalara da konu olan sürekli devrim teorisinin tarihsel köklerini Karl Marx’tan Rosa Luxemburg’a ve Troçki’ye kadar ayrıntılı bir biçimde tartışıyor. Tartışmasını yalnızca kıta Avrupası ölçeğinde değil, Latin Amerika ölçeğinde de sürdürürken, Marksist teorinin kendini yeniden değerlendirmesi gerektiği üzerinde duran Michael Löwy, teorinin sistematik araçlarının da yeniden gözden geçirilmesi kanaatinde. Zira sürekli devrim teorisi donmuş ve tamamlanmış bir doktrin değil, yeniden ve farklı şekillerde zenginleştirilmesi gereken, gelişime açık bir teoridir. Bu teorinin merceğinden bakıldığında yirminci yüzyılın toplumsal, siyasal ve iktisadi sorunlarına nasıl çözümler bulunabilir? Löwy’nin çalışmasının önemli bir ayağını da işte bu aktüel boyut oluşturuyor: Kapitalizmin korkunç yayılması karşısında ne yapılabilir, pazar ilişkilerinin insani varoluşu kuşatması nasıl durdurulabilir, bunun için hangi araçlara sahibiz, daha da önemlisi devrim tahayyülünü yeniden ve daha güçlü bir biçimde duymamız mümkün mü? Bu gibi pek çok sorunun cevabı, elbette ufuk açıcı yeni sorularla birlikte çalışmanın esas dokusunu oluşturuyor...

Künye

Yazar Hakkında

Michael Löwy

Karl Marx, Che Guevara, Liberation Theology, Walter Benjamin ve Franz Kafka gibi pek çok çalışmanın altına imza atan Marksist sosyolog ve filozof Michael Löwy 1938’de Brezilya’da doğdu. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) toplumsal bilimler araştırmalarında yöneticilik yapan Löwy, Paris VIII Üniversitesi’nin yanı sıra, Los Angeles’taki California Üniversitesi ile Michigan, Stanford ve Pittsburg Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 1985’lere kadar genel çalışma alanı sosyolojik ve tarihsel açıdan Marksist düşünce olan Löwy’nin 1985’ten sonraki ilgi alanı genellikle romantik antikapitalizm hareketler yahut Avrupalı Yahudilerin kültürel varoluşları gibi temalar olmuş; din ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemiştir. Çalışma alanı ziyadesiyle geniş olan Löwy’nin esas ilgisi Marksist düşüncenin tarihsel ve siyasal serüvenidir...

Türkçe yayımlanan eserleri: Les Marxistes et la question nationale 1848-1917 (Georges Haupt, Claude Weill ile 1979; Marksistler ve Ulusal Sorun, Çev. Kemal Ülker, Versus Yay., 2017); Marxism in Latin America from 1909 to the Present (1980; Latin Amerika Marksizmi, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1998); The Politics of Combined and Uneven Development The Theory of Permanent Revolution (1981; Sürekli Devrim Teorisi: Eşitsiz ve Bileşik Gelişim Siyaseti, Çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yay., 2016); Marxismus und Religio (1990; Marksizm ve Din, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1996), On Changing the World (1993; Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., 2000); La Pensée de Che Guevara (1997; Che Guevara’nın Düşüncesi, Çev. Aynur İlyasoğlu, Yazın Yay., 2004); Contre Althusser, Pour Marx (Ernest Mandel, Daniel Bensaid ile 1999;) Althusser’e Karşı Marks için, Çev. Osman S. Binatlı, Yazın Yay., 2010); L’Etoile du Matine Surréalisme et marxisme (2000; Sabah Yıldızı: Gerçeküstücülük ve Marksizm, Çev. Aslıhan Aydın, U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2009); Walter Benjamin: avertissement d’incendie - Une lector des théses “sur le concept d’histoire” (2001; Walter Benjamin: Yangın Alarmı - Tarih Kavramı Üzerine Tezlerin Bir Okuması, Çev. U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2007); Franz Kafka (2004; Kafka, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yay., 2018); Révolte et mélancolie, (Robert Sayre ile 2005; İsyan ve Melankoli, Çev. Işık Ergüden, Alfa Yay., 2016); Les 100 mots du marxisme, (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marksizmin 100 Kavramı, Çev. Gözde Orhan, Yordam Yay., 2012); Lire Marx (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marx’ı Okumak, Çev. Işık Ergüden, Versus Yay., 2011); Écosocialisme (2011; Ekososyalizm, Çev. Hande Turan Abadan, Epos Yay., 2015); La cage d’acier (2013; Demir Kafes, Çev. Nihan Çetinkaya, Ayrıntı Yay., 2018).

 Çeşitli makalelerinden derlenmiş olan (Ulusal Sorun, Enternasyonalizm ve Küreselleşme, Yayıma Hazırlayan: Masis Kürkçügil, Çev. Kolektif, Yazın Yay., 2005) kitabının yanı sıra; Theodor Adorno, Arno Münster ile (Ernst Bloch’la Söyleşiler, Çev. Hakkı Hünler, U. Uraz Aydın, Habitus Yay., 2015) kitabının da yazarlarındandır.