Sömürge ve Kölelik

Sömürge ve Kölelik

Alexis de Tocqueville, Lütfi Sunar Çeviri: Hasan Turunçkapı, Burak M. Nuri Gücin, Nuri Fudayl Kıcıroğlu
ISBN: 978-605-314-069-6
1.Baskı - 2016

Elinizdeki kitap bu külliyat içerisinden bir siyasal düşünür olarak Tocqueville’in en merkezi konusu olan “sömürge”, “kölelik” ve “öteki” ile ilgili seçme yazılarından oluşmaktadır. Kitap sadece Tocqueville’in farklı yönlerini tanıtmakla kalmamakta aynı zamanda modernite ile ilgili çok erken denebilecek bazı teorilerin de tekrar gündeme gelmesine vesile olmaktadır.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
27,78 TL
37,04 TL

Kitap Hakkında

Alexis de Tocqueville 19. yüzyıl Avrupa düşüncesinin önemli halkalarından birini temsil etmektedir. Onun bir siyasetçi, bir kamusal entelektüel, bir hatip ve gözleme dayalı kuvvetli sosyal analizler yapan bir düşünür olarak bıraktığı miras çok karmaşık ve bir o kadar da yoruma açıktır. Tocqueville kendi çağının anlaşılması için mutlaka başvurulması gereken isimler arasındadır. Sadece Amerika’da Demokrasi’nin yazarı olarak bile Tocqueville, neredeyse sosyal bilimlerle uğraşan herkesin adını işittiği bir isimdir. Tipik bir 19. yüzyıl düşünürü olarak Tocqueville, arkasında mektuplar, notlar, raporlar, gazete yazıları, yayımlanmamış taslak eserler ve yayımlanmış kitaplardan müteşekkil çok çeşitli ve geniş bir külliyat bırakmıştır. Elinizdeki kitap bu külliyat içerisinden bir siyasal düşünür olarak Tocqueville’in en merkezi konusu olan “sömürge”, “kölelik” ve “öteki” ile ilgili seçme yazılarından oluşmaktadır. Kitap sadece Tocqueville’in farklı yönlerini tanıtmakla kalmamakta aynı zamanda modernite ile ilgili çok erken denebilecek bazı teorilerin de tekrar gündeme gelmesine vesile olmaktadır.

Künye

Yazar Hakkında

Alexis de Tocqueville
Fransız siyasi düşünür ve tarihçi Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville, (29 Temmuz 1805 – 16 Nisan 1859) kökenleri 12. yüzyıla kadar uzanan Normandiyalı soylu bir ailede dünyaya geldi. XVI. Louis’nin avukatlığını yapan babası Restorasyon döneminde de yüksek memurluklarda bulundu. İlk eğitimini evinde bir rahipten alan Tocqueville, daha sonra Metz’deki kraliyet kolejinde hukuk okudu. 1830’da yaşam boyu sıkı arkadaşı olan Gustave de Beaumont ile birlikte ıslahevi sistemini incelemek üzere ABD’ye seyahat etti. Tocqueville’e asıl ününü kazandıran çalışma olan Amerika’da Demokrasi (1835, 1840) bu seyahatten sonra kaleme alındı. Tocqueville 1830’ların sonunda Parlamentoda vekillik yapmaya başlayıp siyasi tartışmaların ön saflarında yer aldı. Genellikle kral karşıtı liberal cephede bulunsa da, genellikle tartışmalarda taraf tutmamaya çalışarak bağımsız konumunu korudu. Tocqueville’in siyasette en aktif olduğu konular, sömürge ve kölelik mevzularıydı. Cezayir’in işgali ardından ortaya çıkan yönetimsel ve askeri sorunlarla yakından ilgilendi. 1841 ve 1846’da, Meclis adına iki kez Cezayir’e inceleme gezisi yaptı. Oluşturulan komisyonlarda raportör olarak görev alıp kanun teklifleri hazırladı. Dönemin ateşli siyasi mevzularından olan köleliğin ilgası ile ilgili tartışmalarda da yer alan Tocqueville, bu konuda liberal bir perspektiften ziyade ulusal çıkar eksenli bir düşünceye sahipti. 1850’lerden sonra Louis-Napoléon’un darbesi neticesinde siyasetten kopan Tocqueville bir süre Britanya’da bulundu. 1856’da tamamladığı Eski Rejim ve Devrim adlı eseri devrime dair önemli bir perspektifi temsil eder. Bu dönemde başladığı ancak tamamlayamadığı Anılar’ı onun siyasi görüşlerine olduğu kadar dönemin siyasal olaylarına da ışık tutan bir eserdir. 16 Nisan 1859’da ölen Tocqueville, arkasında sadece dönemin Fransa’sının siyasi koşullarını anlamak için değil, aynı zamanda modern toplumun mahiyeti hakkında düşünmek için de mektuplar, notlar, yazılar, konuşmalar ve kitaplardan müteşekkil önemli bir külliyat bıraktı.