Sessiz Yığınların Gölgesinde

Sessiz Yığınların Gölgesinde

Jean Baudrillard Çeviri: Oğuz Adanır
ISBN: 978-975-539-004-9
1.Baskı - 1991

“Körfez Savaşı”nı “pornografik bir savaş” olarak niteleyen Baudrillard, bu kitabında “kitle, haber ve terörizm” üzerinde duruyor.

 
Tükendi

Kitap Hakkında

J. Baudrillard,  kendisini “kuramsal terörist ve nihilist” olarak tanımlıyor. Temel tezi, çağdaş dünyanın (Batı’nın) “illüzyon”lar dönemini yaşadığı... Ona göre çağdaş yaşamda hiçbir şeyin “aslı” yok, her şey “simülasyon”,  bir “gibi”ler dünyası...  Ve medya bu “aldatmaca”da başrol oynuyor: Dünyanın dolaysız algılanmasını imkânsız kılıyor, nesneleri sadece görüntüde var olan, varlıkları hissedilmeyen bir hale getiriyor...Kitleler de medyaların “gösteri”ye dönüşen haberciliği yüzünden nötralize olup, haberin içeriğine karşı duyarsızlığı ve tepkisizliği seçiyorlar... “Körfez Savaşı”nı “pornografik bir savaş” olarak niteleyen Baudrillard, bu kitabında “kitle, haber ve terörizm” üzerinde duruyor. Ona göre “medyalar haberin ahlaksızlık aşamasıdır. Medyalar olmasaydı terörizm olmazdı”. Modernist dünyada haber oranı arttığı ölçüde anlam oranı azalmaktadır. Kitleler onların yerine medyaların sunduğu “gösteri”yi seyretmektedir.“Sonuç olarak Baudrillard HER ŞEYE evet HER ŞEYE yeniden başlamak gerektiğini söylemektedir. Doğal olarak geçmişten gerekli dersleri alarak. Kendisi bu kitap aracılığıyla bize bu derslerin en zevkli ve neşeli olanlarından birini vermektedir. Ondaki ironi ve umutsuzluk her zaman için yeni bir umut arayışının sonucudur. Bize durmadan yeni, yepyeni sorular sormanın gerektiğini anlatmaya çalışmaktadır.” Mehmet Fikri / Demokrat 

Künye

  • Kitabın Adı: Sessiz Yığınların Gölgesinde
  • ISBN: 978-975-539-004-9
  • Baskı: 1.Baskı - 1991
  • Özgün Adı: A l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social
  • Yayın No: 39
  • Dizi No: 22
  • Dizi: İnceleme
  • Yazar: Jean Baudrillard
  • Çeviri: Oğuz Adanır
  • Kapak Düzeni: Arslan Kahraman

Yazar Hakkında

Jean Baudrillard
1929 yılında Reims’de doğan Baudrillard, meslek yaşamında ilk önce Almanca öğretmenliği yapmış ve 1966 yılında Nanterre Üniversitesi’nde Henri Lefebvre ile çalışmaya başlamıştır. Bertolt Brecht’ten şiirler, Peter Weiss’ın tiyatro oyunları ve Wilhelm E. Mühlmann’ın “Üçüncü Dünya’nın Devrimci Cennetleri”ni çevirmiş olan yazar, ders ve konferans vermek üzere başta ABD ve Japonya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine gitmiştir. Nanterre Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri veren Baudrillard, yirmi yıldan uzun bir süre başasistan olarak kalmış, “profesörlük” unvanını ancak 1990 yılında alabilmiştir.
Günümüz düşün dünyasının en “çarpıcı” isimlerinden olan Baudrillard, kitaplarında esas olarak simülasyon, yığınların zihniyeti, “öteki”, baştan çıkarma gibi konuları ele almıştır. Üretimin, rasyonel bir etkinlik olmadığını ileri sürmüş; tüketicinin, reklam vb. yollarla aldatılmasını göz boyayıcı bir oyun ve hem üretimi hem de tüketicinin isteğini tehdit eden bir öğe olarak yorumlamıştır.

“Körfez Savaşı” sırasında Fransız televizyonunda görüşlerine en çok başvurulan düşünür olmuş, kitle iletişim araçlarında bir “star” haline gelmiştir.

İtalya, Meksika, Brezilya ve Japonya gibi ülkelerde yapıtlarının büyük bir bölümü çevrilmiştir. Başlıca yapıtları şunlardır: Le Système des objets [1968]; La Société de consommation [1970; Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, 1997]; Pour une critique de l’économie Politique du signe [1972]; Le miroir de la production [1973; Üretimin Aynası, Çev. Oğuz Adanır, Dokuz Eylül Yayınları, 1998]; L’échange symbolique et la mort [1976; Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002]; Oublier Foucault [1977; Foucault’yu Unutmak, Çev. Oğuz Adanır, Dokuz Eylül Yayınları, 1998]; L’effet Beaubourg [1976]; A l’Ombre des Majorités Silencieuses [1978; Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu, Çev. Oğuz Adanır, Ayrıntı Yayınları, 1991]; Le P.C. ou les Paradis Artificiels du Politique [1978]; De la séduction [1981; Baştan Çıkarma Üzerine, Çev. Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı Yayınları, 2005]; Simulacres et Simulation [1981; Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Özügül, Dokuz Eylül Yayınları, 1998]; Les Stratégies fatales [1983]; La Gauche Divine [1984]; Amérique [1986; Amerika, Çev. Yaşar Avunç, Ayrıntı Yayınları 1996]; L’autre par lui-même [1987]; La Transparence du Mal [1990; Kötülüğün Şeffaflığı-Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, 1995]; Cool Memories I-II [1990; Siyah ‘An’lar, Çev. Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı Yayınları, 1999]; La guerre du Golf n’a pas eu lieu [1991]; L’illusion de la fin [1992]; Le crime parfait [1994; Kusursuz Cinayet, Çev. Necmettin Sevil, Ayrıntı Yayınları, 1998]; Cool Memories III-IV (1990/2000) [1995-2000; Cool Anılar III-IV (1990-2000), Çev. Yaşar Avunç, Ayrıntı Yayınları, 2002.]

Bu kitaplardan L’Echange impossible [1999 ] yayınevimiz programına alınmıştır.