Sanatın Sonundan Sonra

Sanatın Sonundan Sonra

Arthur C. Danto Çeviri: Zeynep Demirsü
ISBN: 978-975-539-565-4
2.Baskı - 2014

Bu kitapta estetik, sanat eleştirisi, pop art, gelecekte sanatın yeri ve müzelerin rolü gibi birçok alanda ufuk açıcı tartışmalar bulacaksınız.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
23,25 TL
31,00 TL

Kitap Hakkında

Sanat eleştirmeni ve filozof Arthur C. Danto 1984’te, altmışlı yıllarda sanatın bittiğini ilan etti. O tarihten beri günümüz sanatının doğasına yönelik en radikal eleştiriler de yine Danto’dan geldi. Sanatın Sonundan Sonra’da yazar bu görüşünü ilk kez eksiksiz olarak ortaya koyarak, sanatı yeniden tanımlıyor. Sanatın gerçekliğin giderek daha yetkin temsili haline geleceği inancına dayanan mimetik gelenekten, sanatın sanatçının felsefesiyle belirlendiğine inanan modern manifestolar çağına, oradan da her şeyin meşru olduğu tarih-sonrası döneme uzanan sanat tarihinin izini süren Danto, Batı sanatının Hegelci anlamda sona erdiğini savunuyor. Elbette bu artık sanatın mümkün olmadığı, iyi sanatın yapılamayacağı değil; tam tersine, sanatta yeni bir çağın başladığı ve bu çağda sanatın mimesis teorisinin ve ideolojilerin bütün prangalarından kurtulduğu anlamına geliyor. Danto bize geleneksel teorilerin bir manav tezgâhıyla bir modern sanat yapıtının farkını açıklamakta zorlandığı tarih-sonrası bir çağda sanatı anlamamıza yardımcı olabilecek yeni bir eleştiri türünü ve estetik anlayışını sunuyor. Danto’ya göre, geleneksel estetik kavramları ve anlayışları çağdaş sanata uygulanamaz artık. Yeni bir estetik kavrayış zorunludur. İşte Danto bu kitabında Hegel’in diyalektik sanat tarihine kendi yorumunu katarak, çağdaş sanatın belki de en şaşırtıcı özelliğiyle, her şeyin mümkün ve meşru olduğu anlayışıyla baş edebilecek bir sanat eleştirisi felsefesi üzerinde yoğunlaşıyor. Bu kitapta estetik, sanat tarihi, sanat eleştirisi, pop art, “halk” sanatı, gelecekte sanatın yeri ve müzelerin rolü gibi birçok alanda ufuk açıcı tartışmalar bulacaksınız.

Künye

Yazar Hakkında

Arthur C. Danto

Günümüz felsefesinin, özellikle de estetik teorisinin önemli isimlerinden olan Arthur Coleman Danto 1924 yılında ABD, Michigan’da doğdu ve Detroit’te büyüdü. Önce Wayne Üniversitesi’nde, ardından da Columbia Üniversitesi’nde sanat ve tarih öğrenimi gördü. 1949-50 yıllarında Paris’te sanat felsefesi öğrenimi gördükten sonra yeniden, bu defa hoca olarak Columbia’ya döndü. 

The Nation’ın eski sanat eleştirmeni olan Danto, felsefe ve sanat alanında birçok kitabın da yazarıdır. Bu kitaplardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: National Book Critics Circle Award for Criticism ödülünü alan Encounters and Reflections: Art in the Historical Present (Farrar, Straus & Giroux, 1990); Beyond the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective (Farrar, Straus & Giroux, 1992); Playing With the Edge: The Photographic Achievement of Robert Mapplethorpe (University of California, 1995); The Madonna of the Future: Essays in a Pluralistic Art World (Farrar, Straus & Giroux, 2000); Unnatural Wonders: Essays from the Gap Between Art and Life (Columbia University Press, 2007). Ayrıca yazarın After the end of Art [Sanatın Sonundan Sonra, Çev. Zeynep Demirsu, 2010]; Beyond the Brillo Box-The Visual Arts in Post-Historical Perspective [Brillo Kutusu-Post-Tarihsel Perspektiften Görsel Sanatlar, Çev. Can Kayaş, 2016] kitapları Ayrıntı Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Arthur C. Danto 25 Ekim 2013’te hayatını kaybetmiştir.