Rüzgargülü

Rüzgargülü

Ursula Kroeber Le Guin Çeviri: Ümit Altuğ
ISBN: 978-975-539-657-6
4.Baskı - 2017

Bu kitaptaki öykülerle, Le Guin’in olağanüstü zengin dünyasından farklı lezzetler sunuyoruz sizlere. Bazıları son derece eğlenceli, katıksız fanteziler; bazıları da alttan alta ahlaki ve siyasi sorunları tartışan anti-ütopyalar... Kolektif delilik, kişi olmak, yalnızlık, bir arada yaşamak, özgürlük, yaratıcılık, sevgisizlik, sorumluluk, umut gibi devasa konulara değinilir bu öykülerde: Öğreticilik taslamadan, mütevazi ama ustalıklı bir üslupla...

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
15,75 TL
21,00 TL

Kitap Hakkında

Ursula K. Le Guin bilimkurguyu boş zamanlarda, eğlence olsun diye okunan “yüzeysel” bir edebiyat türü olmaktan çıkaran yazarların başında gelir. Onun yapıtlarında, farklı kültürler ve dünyalarla karşılaşan bireylerin, belli bir kültüre ait olmanın anlamını ve sınırlarını sorguladıkları; bütünlük, uyum, sevgi, özgürlük, düzen, kaos gibi varoluş sorunlarına ahlaki yanıtlar aradıkları politik bir edebiyat tarzı haline gelmiştir bilim-kurgu. Müthiş bir hayalgücü, özenli bir dil, kurgudaki ustalık ve net bir siyasal bilinç bir araya gelir LeGuin’de.

Bu kitaptaki öykülerle, LeGuin’in olağanüstü zengin dünyasından farklı lezzetler sunuyoruz sizlere. Bazıları son derece eğlenceli, katıksız fanteziler; bazıları da alttan alta ahlaki ve siyasi sorunları tartışan anti-ütopyalar... Kolektif delilik, kişi olmak, yalnızlık, bir arada yaşamak, özgürlük, yaratıcılık, sevgisizlik, sorumluluk, umut gibi devasa konulara değinilir bu öykülerde: Öğreticilik taslamadan, mütevazi ama ustalıklı bir üslupla...

“Gülün Günlüğü kaç satar, ne kadar okunur bilemiyoruz, ama ‘Cehennemde tek bir ruh kalsa...’ diyen bu ütopyacı yazarın, Mülksüzler’den sonra bu kitabıyla da okurlarımızın beyin ve yüreklerinde yeni volkanik patlamalar, ‘gümbürdemeler’ yaratacağına kuşkumuz yok.”
2000’e Doğru

“Bilimkurgunun, anti-ütopyanın, ütopyanın, anarşizmin yazarı Ursula LeGuin. Bu tanımlamaların hepsi ve hiçbiri yazarı yeteri kadar açıklamıyor.”
Gül Dirican / Milliyet Sanat

“Sözün kısası Gülün Günlüğü’nü okudukça (ve de tabii düşündükçe) Ursula LeGuin’in birikimlerini müthiş bir kurguyla, bilinçle doruğa ulaştırdığını
görüyoruz.”
Esma Saltık / Varlık

Künye

Yazar Hakkında

Ursula Kroeber Le Guin
Le Guin 21 Ekim 1929’da ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Berkeley kentinde doğmuştur. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber’dir. Le Guin, esinini Kızılderili efsaneleri ve masallarından alarak, ilk öyküsünü dokuz yaşında yazar. Üniversitede Fransız ve İtalyan edebiyatı okur ve Rönesans edebiyatı üzerine uzmanlaşır. Master eğitimini 1952’de Columbia Üniversitesi’nde tamamlar. 70’li yıllardan itibaren çeşitli Amerikan ve Avustralya üniversitelerinde bilimkurgu üzerine “workshop”lar düzenler. Le Guin geleneksel edebiyat tekniklerini ustalıkla bilimkurgu öğeleriyle birleştirmesi ve büyük bir derinlikle alternatif toplumlar ve düşünce biçimleri yaratmasıyla tanınır. Genellikle fizik ve kimya gibi teknik bilimlerin ayrıntılarını betimlemekten kaçınarak kültürel antropoloji, siyaset ve psikoloji üzerinde odaklaşır. Yapıtlarında telepati, zihin okuma, önbili gibi psişik fenomenlerden yararlanır ve karşılıklılık, birlik ve bütüncülük gibi temaların öne çıkarılmasından da anlaşılacağı gibi Taoizm ve Zen felsefelerine yer verir. Le Guin karmaşık, genellikle paradoksal simgeler, imgeler ve anıştırmalar kullanarak, bireylerin ve toplumların düzen ile kaos, uyum ile bütünlüğe ulaşmak için ayaklanma gibi karşıtlıkları dengeleme gerekliliklerini vurgular. Bilimkurguya edebiyat saygınlığını kazandırmasının yanı sıra, yarattığı müthiş ütopyalarla son derece tahrik edici bir siyasal ufuk da çizen olağanüstü bir yazardır Ursula K. Le Guin.
Başlıca yapıtları: Rocannon’s World (1966) [Rocannon’un Dünyası, Çev. Tuba Çele, Metis Yay., 1995]; Planet of Exile (1966) [Sürgün Gezegeni, Çev. Ayşe Gorbon, İthaki Yay., 1999]; City of Illusions (1967) [Yanılsamalar Şehri, Çev. Meltem Tayga, İmge Yay., 1994]; The Earthsea Trilogy (Yerdeniz Üçlemesi, sonradan altı cilde ulaşmış, bunlar biyografide numaralandırılarak belirtilmiştir: A Wizard of Earthsea (1968) 1-[Yerdeniz Üçlemesi: Yerdeniz Büyücüsü, Çev. Çiğdem İpek Erkal, Metis Yay., 1994]; The Left Hand of Darkness (1969) [Karanlığın Sol Eli, Çev. Ümit Altuğ, Ayrıntı Yay., 2001]; The Tombs of Atuan (1971) 2-[Atuan Mezarları, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1995]; The Lathe of Heaven (1971) [Rüyanın Öte Yakası, Çev. Aylin Ülçer, Metis Yay., 2011]; The Farthest Shore (1972) 3-[En Uzak Sahil, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1995]; The Word for World is Forest (1972) [Dünyaya Orman Denir, Çev. Özlem Dinçkal, Metis Yay., 1996]; The Dispossessed (1974) [Mülksüzler, Çev. L. Mollamustafaoğlu, Metis Yay., 1990]; Very Far Away From Anywhere Else (1976) [Her Yerden Çok Uzakta, Çev. Semih Aközlü, İmge Yay., 1995]; The Eye of the Heron (1978) [Balıkçıl Gözü, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1995]; Malafrena (1979) [Malafrena, Çev. Cemal Yardımcı, Metis Yay., 2013]; Always Coming Home (1985) [Hep Yuvaya Dönmek, Çev. Cemal Yardımcı, Ayrıntı Yay., 2001]; Tehanu (1990) 4-[Tehanu, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1996]; Four Ways to Forgiveness (1995) [Bağışlanmanın Dört Yolu, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2000]; The Other Wind (2001) 5-[Öteki Rüzgâr, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2004]Changing Planes (2003) [Uçuştan Uçuşa, Çev. Çidem Erkal İpek, Metis Yay., 2004]; Gifts (2004) [Marifetler, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2006]; Voices (2007) [Sesler, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2008]; Lavinia (2008) [Lavinia, Çev. Güral Koca, Metis Yay., 2009]; Powers (2008) [Güçler, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2009]; Wild Girls (2011) [Yaban Kızlar, Çev. Algan Sezgintüredi, Versus Yay., 2011] en önemli romanlarıdır. The Wind’s Twelve Quarters (1975) [Rüzgârın On İki Köşesi, Çev. Aysun Babacan, Ayrıntı Yay., 2011]; Orsinian Tales (1976); The Compass Rose (1982) ve A Fisherman of the Inland Sea (1994) [İçdeniz Balıkçısı, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2007]; Unlocking the Air and Other Stories (1996) [Aya Tırmanmak ve Diğer Öyküler, Çev. Aslı Biçen, Metis Yay., 2012]; Tales From Earthsea (2001) 6-[Yerdeniz Öyküleri, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2001]; The Birtday of the World (2002) [Dünyanın Doğum Günü, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2005] yazarın öykü kitaplarından bazılarıdır. İlk iki kitaptan oluşturulan bir öykü derlemesi yayınlarımız arasında yer almaktadır: [Rüzgârgülü (Gülün Günlüğü), Çev. Ümit Altuğ, Ayrıntı Yay., 2012]. Yazarın ayrıca şiir, çocuk ve deneme kitapları da bulunmaktadır.