Politik Kamera

Politik Kamera

Michael Ryan, Douglas Kellner Çeviri: Elif Özsayar
ISBN: 978-975-539-163-2
3.Baskı - 2016

Politik Kamera, altmışlı yıllardan seksenlerin ortalarına kadar, Hollywood sinemasının, politik yönelimlerle ilişkilerine bakıyor. Bu eleştirel bir sinema incelemesi: Karşı kültürden karşı devrime, liberalizm, sınıf ve etnisite, cinsiyet, korku, militarizm, birey ve toplum, temsil ve birçok kavram bu kitabın çerçevesini oluşturuyor. Sinema, politika, kültür zemininde derinlikli bir yaklaşım sözkonusu.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
27,78 TL
37,04 TL

Kitap Hakkında

Politik Kamera, altmışlı yıllardan seksenlerin ortalarına kadar, Hollywood sinemasının, politik yönelimlerle ilişkilerine bakıyor.

Bu eleştirel bir sinema incelemesi: Karşı kültürden karşı devrime, liberalizm, sınıf ve etnisite, cinsiyet, korku, militarizm, birey ve toplum, temsil ve birçok kavram bu kitabın çerçevesini oluşturuyor. Sinema, politika, kültür zemininde derinlikli bir yaklaşım sözkonusu.

Ryan ve Kellner, altmışların özgürlükçü ve eşitlikçi değerlerle örülü toplumsal atmosferinden Reagan’ın vahşi kapitalizmine giden yolu, Hollywood sineması üzerinden kat ediyorlar.
Onlara göre sinema ideolojik üretim açısından vazgeçilmez bir araç. Çünkü sinema olguları temsilin süzgecinden geçirerek bize bir yapıntı sunar. Sinemada hep temsil biçimine ilişkin bir tercih yatar. İdeoloji de temsiller üzerinde yükselir; toplumsal kurum ve değerlerle, cinsiyet rolleriyle, kişisel varoluşumuzla ilgili yapıtaşları böylece oluşturulur. Dolayısıyla sinema, hâkim ideolojik hegemonyanın yeniden üretimine katkıda bulunabileceği gibi, alternatif temsiller aracılığıyla onu sarsmayı da amaçlayabilir. 

Pek çok Hollywood “hikâyesinde” dayatılan toplumsal arzular, korku ve kaygılar boy gösteriyor. Muhafazakâr Hollywood sinemasında bolca rağbet edilen metaforik anlamlandırma biçimi, psikososyal gerilimleri yatıştırmaya yönelik bir boşalım mekanizması oluşturuyor. Böyle olunca, örneğin, Baba’nın erkeklerini bu kadar “erkek” yapanın ne olduğu, Şeytan’daki masum kız çocuğunun neden şeytanlaştığı, Jaws’daki köpek-balığının aslında kime ve neden dehşet saçtığı, Havaalanı ve Yangın Kulesi gibi filmlerde felaketle birlikte nelerin savuşturulduğu, Kıyamet’te Vietnam’la nasıl hesaplaşıldığı, Rambo’nun neden şiddete doymadığı üzerinde yeniden düşünmek gerekiyor.
Patolojik bir eril cinsel kimlikle, bireyci alternatiflerle, seçkin liderlere bağlanmış umutlarla yüklü, karşılanmamış özlemlerin ve hüsran duygularının saldırgan bir şiddete dönüştüğü babaerkil muhafazakâr toplumda, imdat çağrılarını görmek için muhafazakâr kültürel üretimi geri şifrelemek bile çok anlamlı. Ryan ve Kellner, Hollywood’un ideolojik şifrelerini ustalıklı bir içgörüyle çözerek, bize gerçekte ne olduğunu anlatıyorlar. Muhafazakârlık sözlüğünde “erkek” ve “kadın” olmanın, özgürlüğün, başarının, doğanın, ailenin, teknolojinin vb. ne anlama geldiğini merak edenlere ve karşıt, eşitlikçi alternatiflerden umudunu kesmemiş olanlara...

Künye

Yazarlar Hakkında

Michael Ryan
Northeastern Üniversitesi’nin İngilizce ve Sinema bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Marxism and Deconstruction (Marksizm ve Yapıbozum) ve Politics and Culture (Politika ve Kültür) yayımlanan çalışmaları arasında en önemlileridir.
Douglas Kellner
Texas Üniversitesi'nde Felsefe Profesörüdür. Şimdiye kadar şu kitapları yazmıştır: karl Korsch: Revolutionary Theory (Devrimci Teori); Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism (Herbert Marcuse ve Marksizmin Krizi); Critical Theory, Marxism and Modernity (Eleştirel Teori, Marksizm ve Modernlik); Jean Baudrillard: From Marxism to Postmodernizm and Beyond (Jean Baudrillard: marksizmden Postmodernizme ve Daha Ötesine); ve Michael Ryan ile beraber kaleme aldığı Camera Politica: The Politics and İdeology of Contemporary hollywood Film (Politik Kamera: Çağdaş Holly wood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası, Çev: Elif Özsayar, 1997, Ayrıntı Yayınları). Elinizdeki kitabın yayımlanmasından hemen sonra yeni bir kitap daha bitirdi: Television and the Crists of Democracy (Demokrasinin Krizi ve Televizyon).

Douglas Kellner

Tüm Douglas Kellner kitaplarını görmek için tıklayın.