Özel Görevler

Özel Görevler

Pavel Sudoplatov Çeviri: Emrah Arıcılar
ISBN: 978-975-539-997-3
1.Baskı - 2015

“Bu kitap Stalinist çevreden çıkmış bugüne kadarki en heyecan verici, en etkileyici ve birçok yönden en aydınlatıcı otobiyografi olma özelliğini taşıyor.”

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
41,25 TL
55,00 TL

Kitap Hakkında

“Bu kitap Stalinist çevreden çıkmış bugüne kadarki en heyecan verici, en etkileyici ve birçok yönden en aydınlatıcı otobiyografi olma özelliğini taşıyor.”

Pavel Sudoplatov Sovyet gizli servisindeki kariyeri boyunca 20. yüzyılın dünya siyasetine damgasını vuran birçok olayın sadece gizli tanığı olmakla kalmayıp Troçki suikastı, Nazilerle savaş, Batı’daki casus şebekeleri ve ilk Sovyet atom bombasının inşası da dahil birçok alanda etkin görevler yürüten üst rütbeli bir istihbarat subayıydı. Onun anıları önemli bir tarihsel dönemin inşasına yaptığı katkılarla tarihsel bir metin olma özelliğini hiç yitirmedi. 

Bu kitapta Sovyet gizli servislerinin işleyişine içerden bir bakışın yanında Sovyet liderliği ve parti mekanizması içindeki sık sık tasfiyelerle sonuçlanan güç ilişkilerini ve iktidarını sağlamlaştırmak isteyen Stalin’in bu tasfiyeleri nasıl bir devlet politikasına dönüştürdüğünü görüyoruz.
Sovyet sosyalizminin inşasına dönük bu bakış bir iç hesaplaşmadan ziyade olaylarla kişileri bir araya getiren ve birini anlamak için dönüp diğerine bakmamızı isteyen tarihsel bir anlatı ortaya koyuyor. Stalin’den Stalinizme giden yola ışık tutmaya çalışan bir bakış bu.

Künye

Yazar Hakkında

Pavel Sudoplatov
Pavel Sudoplatov, Beria’nın hemen ardından 1953’te tutuklandı. İşkence ve tecride rağmen, kendisine yöneltilen suçlamaları “kabul etmeyi” reddetti. Geçmişte karşılığında madalyalar alıp terfi ettirildiği faaliyetlerin yalanlar ve çarpıtmalarla birer suç unsuruna dönüştürüldüğünü ısrarla dile getirdi. 1968’te tahliye edilse de, aklanıp özgürlüğüne kavuşması 1992 yılını bulacaktı. Artık Komünist Parti dağılmış, oğlu Anatoli’nin yürüttüğü temyiz süreciyse yirmi iki yılı geride bırakmıştı. Sosyal bilimler alanında akademik çalışmalar yapan Anatoli Sudoplatov Moskova Üniversitesi’nde profesördür.
Time dergisinin Moskova bürosu şefi Jerrold L. Schecter, Nikita Kruşçev’in anılarının derlenmesine katkıda bulunarak üçüncü cildin çevirisi ve yayına hazırlanmasını bizzat kendisi üstlendi. Sonraki yıllarda, Beyaz Saray basın sekreteri yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülüğü gibi görevlerde bulundu. The Spy Who Saved the World [Dünyayı Kurtaran Casus] adlı kitabın ortak yazarlarından biridir. Leona P. Schecter ile birlikte An American Family in Moscow [Moskova’da Bir Amerikan Ailesi] ve Back in the USSR [SSCB’ye Dönüş] adlı kitapların yazarıdır. Bugün her ikisi de Washington’da yaşıyorlar.
Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nün kıdemli araştırmacılarından Robert Conquest The Great Terror [Büyük Terör] ve The Harvest of Sorrow [Hüzün Hasadı] isimli çalışmalarıyla tanınıyor.