Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi

Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi

Vefa Saygın Öğütle ISBN: 978-975-539-755-9
1.Baskı - 2016

Bu çalışma öncelikle, üç teorisyenin (M. Weber, K. Popper ve J. Elster) metodolojik bireycilik savunularının ayrıntılı bir eleştirel analizini içeriyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
Tükendi

Kitap Hakkında

Bilhassa 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mikro iktisat ekolleri içersinde formüle edilen genel bir teorik konumlanma olarak metodolojik bireycilik, kimi yazarların “neo-klasik iktisadın kolonyalizmi” olarak adlandırdığı bir süreçte, başta sosyoloji olmak üzere, sosyal bilim alanında temel bir yer edinmiştir. Nitekim literatürde bireycilik-bütüncülük tartışması olarak adlandırılan ve belirli dönemlerde alevlenen tartışmanın metinleri 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde dev bir külliyat oluşturmakla kalmamış, metodolojik bireyci pozisyon genel adlandırmayla rasyonel seçim teorileri içersinde varlığını günümüze kadar sürdürmüştür.Elinizdeki çalışma öncelikle, bu tartışmanın en önemli kavşak noktalarında karşımıza çıkan üç teorisyenin (Max Weber, Karl Popper ve Jon Elster) metodolojik bireycilik savunularının ayrıntılı bir eleştirel analizini içeriyor. Bu analizin neticesinde metodolojik bireycilikten sosyolojiye giden yolun kapalı olduğu metateorik sonucuna varan yazar, metodolojik bireyci konumlanmanın sadece metodolojik değil sosyal olanın neliğine dair ontolojik içerimler barındırdığını sergiliyor ve bunun ardından ayrıntılı ve özgün bir ontoloji ve sosyal ontoloji tartışması sunuyor.Bireyci ve bütüncü pozisyonların ötesinde sosyal bilimde ilişkiselci-realist bir meta-teorik konumlanmanın mümkün ve gerekli olduğu önkabulünden hareket eden çalışma, zikredilen her bir pozisyonun sadece sosyal olanın değil, bir bütün olarak evrenin ne olduğuna dair temel postülatlarını tartışmaya açarak, sosyal bilimlerin son dönemlerde gündemine yerleşen ontolojiye dönüş sorunsalı içersinde kendisine yer buluyor. Dolayısıyla sosyal bilimin nesnesine dair kapsamlı bir mesainin ürünü olan bu çalışmanın, bizleri “yapı” ve “fâil” gibi sosyal bilimin aslî kavramsal inşalarının içeriğini realist bir jestle düşünmeye davet ettiği ve bu yanıyla esasen realist bir teori inşası girişimi olduğu söylenebilir.

Künye

Yazar Hakkında

Vefa Saygın Öğütle
1976’da İzmir’de doğdu. 1993’te girdiği 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği ve 1994’te girdiği Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümlerindeki eğitimini yarıda bırakarak müziğe ve sosyal bilimlere yöneldi. 1996-99 yılları arasında profesyonel olarak müzikle uğraştı. 2002’de Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Metodolojik bireycilik üzerine hazırladığı tez çalışmasıyla 2012 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden doktora derecesini aldı. İlgi ve çalışma alanları; sosyal bilimler metodolojisi, bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, tarih ve sosyoloji bağıntısı, toplumsal sınıflar, Marksizm-içi tartışmalar ve müziktir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra, Peter L. Berger ve Thomas Luckmann’ın Gerçekliğin Sosyal İnşası, Max Weber’in Sosyal Bilimlerin Metodolojisi ve Roy Bhaskar’ın Natüralizmin Olanaklılığı adlı eserlerini Türkçe’ye çevirmiştir. Yazarın ayrıca Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği (Güney Çeğin’le birlikte) adlı bir telif eseri, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar (Bekir Balkız’la birlikte) ve Karl Korsch Kitabı adlı derleme çalışmaları bulunmaktadır.