Marksizmden Sonra Marx

Marksizmden Sonra Marx

Tom Rockmore Çeviri: Habip Türker
ISBN: 978-975-539-951-5
1.Baskı - 2014

Marksizmden Sonra Marx, Karl Marx’ı hem Marksistlerin hem de Marksist olmayanların tartışmalarında egemen olan siyasi Marksist yaklaşımların ipoteğinden kurtararak, okuru Marx’ı yeni bir gözle yorumlayıp anlamaya cesaretlendiriyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
18,75 TL
25,00 TL

Kitap Hakkında

Marksizmden Sonra Marx, Karl Marx’ı hem Marksistlerin hem de Marksist olmayanların tartışmalarında egemen olan siyasi Marksist yaklaşımların ipoteğinden kurtararak, okuru Marx’ı yeni bir gözle yorumlayıp anlamaya cesaretlendiriyor. Bu kitap, bir yandan Marx’ın Hegel’le ilişkisi üzerinde dururken, diğer yandan Marx’ın felsefesi hakkında geniş ve anlaşılır bir analiz sunuyor.

Siyasi Marksizm her zaman Marx’ın teorileri hakkında ayrıcalıklı bir ilişki iddia etmiştir ve hâlâ etmektedir. Bu Marksizm genel olarak herkesin, dikkatlice incelemeden, yaygın olarak kabul ettiği bir Marx felsefesi sunmuştur. Bu kitap, siyasi Marksizmin Marx’ı dönüştürdüğünü, çarpıttığını ve temel felsefi görüşlerini anlaşılmaz hale getirdiğini iddia ediyor ve bu sürece müdahalede bulunmak amacıyla, Marx’ın felsefi fikirlerini daha geniş bir Hegelci çerçevede yeniden ele almaya odaklanıyor.
Siyasi Marksizmin sona erişinden sonra belki de ilk defa Marx’ı Alman felsefesi içinde yeni bir başlangıç olarak değil, o geleneğin bir devamı olarak betimleyen görüşe bir giriş yazmak mümkün oluyor. İşte Marksizmden Sonra Marx, böyle bir çabanın ürünüdür.

Ciddi Marx çalışmalarında yaşanan bir kuraklık döneminin ardından Rockmore’un, hem felsefi hem de tarihsel dönemler hakkında etraflı bilgiler içeren kitabının yayımlanması büyük bir olaydır. Marx’ın kendi metinlerinin özenli bir analizini yapan Rockmore, onu Alman idealizmi geleneğine yeniden yerleştiriyor ve daha sonraki Marksizmlerin yükünden kurtardıktan sonra, güçlü ve anlaşılır bir sentez ortaya koyuyor. William L. Bride, Purdue University

Komünizmin çöküşünü Marx’a olan ilginin düşüşü izledi. Rockmore’un Marksizmden Sonra Marx’ı bu trendi tersine çevirmeye yardım edecek, Marx’a ilişkin yeni bir değerlendirmenin başlangıcıdır… Rockmore ayrıca Marx’ın politik ekonomiye yaklaşımını, özellikle Kapital’in ana fikirlerini çok iyi açıklıyor. Robert Nola, University of Auckland

Künye

Yazar Hakkında

Tom Rockmore
1942 doğumlu Amerikalı düşünür Tom Rockmore, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Lukacs ve Heidegger çalışmalarıyla bilinir. 1974 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan sonra Duquesne Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi’nde hocalık yapmıştır.

Yayımlanmış kitapları şunlardır:
Before and After 9/11: A Philosophical Examination of Globalization, Terror, and History (2011); Kant and Phenomenology (2010); Kant and Idealism (2006); In Kant’s Wake (2006); Hegel, Idealism and Analytic Philosophy (2005); On Constructivist Epistemology (2005); On Foundationalism: A Strategy for Metaphysical Realism (2004); Cognition: An Introduction to Hegel’s Phenomenology of Spirit (1997); On Hegel’s Epistemology and Contemporary Philosophy (1996); Heidegger and French Philosophy: Humanism, Anti-Humanism and Being (1995); Before and After Hegel: A Historical Introduction (1993); On Heidegger’s Nazism and Philosophy (1992); Irrationalism. Lukács and the Marxist View of Reason (1992); Habermas on Historical Materialism (1989); Hegel’s Circular Epistemology (1986); Fichte, Marx and the German Philosophical Tradition (1980).