Lenin'i Yeniden Keşfetmek

Lenin'i Yeniden Keşfetmek

Lars T. Lih Çeviri: Melih Pekdemir
ISBN: 978-605-314-271-3
1.Baskı - 2018

Lars T. Lih’in dil açısından çağdaş Rus ve Alman kaynaklarına yaslanan bu önemli kitabı, hem geçmişin hem de günümüzün tartışmalarına ışık tutan önemli bir çalışma...

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
60,00 TL
80,00 TL

Kitap Hakkında

Lenin’in 1902’de yayımlanan Ne Yapmalı? adlı eseri, uzunca bir süre “yeni bir parti tipinin” kurucu belgesi olarak değerlendirilmiştir. Kimilerine göre, Ne Yapmalı? genel anlamıyla Bolşevizmin esasını oluşturan “öncü parti” modelini tartışmış; kimilerine göre ise Lenin’in işçi sınıfına yönelik elitist ve çıkarcı tavrını dışa vurmuştur.

Lars T. Lih’in dil açısından çağdaş Rus ve Alman kaynaklarına yaslanan bu önemli kitabı, şimdiye kadar erişimi mümkün olmayan bağlamsal bilgileri temel alarak, her iki görüşün de altını oymakla kalmıyor, aynı zamanda Lenin’in argümanlarının aslında nasıl da iyimser bir güven temelinde işçilerin devrimci eğilimlerine dayandığını ve Lenin’in Alman Sosyal Demokrasi hareketine olan özel hayranlığını gözler önüne seriyor. Lars T. Lih, Lenin’in bakış açısının, uluslararası Sosyal Demokrasi hareketinin durumu, Rus Sosyal Demokrasi hareketinde dönen tartışmalar ve devrimci yeraltı organizasyonları dışarıda tutulduğu takdirde anlaşılamayacağını vurgulamaktadır.

Lars T. Lih’in yorumları Lenin’in metnindeki çevirisi hayli zor olan bazı kilit terimlere odaklanıyor ve Lenin’i Yeniden Keşfetmek, Ne Yapmalı?’nın yazar tarafından yapılmış orijinal bir çevirisiyle birlikte ilerliyor.

Bu kapsamlı çalışma, Marx efsanesi, tarihsel bir güç olarak Bolşevizm, Sovyet tarihi gibi meselelerde yeni ve sarsıcı sorular ortaya atıyor; bu esnada Lenin hakkındaki basmakalıp yorumları eleştiriyor, Lenin’in devrimci perspektifini aktüel bir bağlama taşıyor.

Hem geçmişin hem de günümüzün tartışmalarına ışık tutan önemli bir çalışma...

Künye

Yazar Hakkında

Lars T. Lih

1947 yılında Richland, Washington’da (ABD) doğdu. Yale Üniversitesi (1968) ile Oxford Üniversitesi’nde (1971) siyaset bilimi okudu. Altı yıl ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Partili Ronald V. Dellums’un ofisinde çalıştı. Ardından 1984’te Princeton Üniversitesi’nden siyaset bilimi doktorasını aldı. Duke Üniversitesi ile Wellesley College’da ders verdi. Sovyetler Birliği’nin kuruluş dönemine dair konular üzerine bilimsel dergilerde sayısız akademik makale ile çeşitli sosyalist forumlarda siyasal yazılar yayınladı. Ayrıca Rus ve Avrupa operasının çeşitli meseleleri üzerine devam eden araştırmaları var. Yayımlanmış diğer kitapları arasında Bread and Authority in Russia, 1914-1921 (1990), Lenin (Çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yayınları, 2017). Halihazırda Montréal’deki McGill Üniversitesi’ne bağlı Schulich Müzik Okulu’nda müzikoloji profesörü.


Lars T. Lih

Tüm Lars T. Lih kitaplarını görmek için tıklayın.