Kürtler

Kürtler

Hoşam Davud, Falih A. Cabbar Çeviri: Emine Ayhan
ISBN: 978-605-314-208-9
1.Baskı - 2017

Kürtlerin Ortadoğu’daki konumunu bilimsel veriler eşliğinde anlamak isteyenler açısından referans değerinde olan bu kitap; milliyetçilik teorisindeki modernist, özcü ve tarihselci bakış açılarının eleştirisini de sunmaktadır.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
20,84 TL
27,78 TL

Kitap Hakkında

Kürt halkı kendisini politik bir güç olarak çoktan kurmaya başlamış vaziyette. Kürtlerin bu durumu elbette Ortadoğu’nun yakıcı bir sorununa da ışık tutmakta: Etnisite ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı birbirlerini nasıl etkileyecektir? Kışkırtıcı olduğu kadar kafa karıştırıcı da olan bu soruya, elinizdeki kitapta aranan cevaplara Irak, Suriye, Türkiye ve İran’ın modern siyasal tarihinden hareketle ulaşılmaya çalışılıyor. Bu zorlu çabanın ağırlık merkezini, anayasal yeniden yapılanmaların hâlâ sürdürüldüğü, Saddam sonrası Irak oluşturmaktadır.
Türkiye, İran, Suriye ve Irak Kürtleri dünyanın özerk bir devlet yapılanmasından yoksun olan en geniş etnik gruplarından biridir. Hal böyleyken Ortadoğu’da yakın dönemde yaşanan siyasal değişimler Kürtlerin pozisyonunu da etkilemektedir. Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı hareketinde etnik milliyetçiliğin rolüne işaret eden bu seçkideki bilimsel makaleler, söz konusu siyasal değişimlere olumlu perspektiflerden hareketle yaklaşırken, okurları eşzamanlı olarak “kimlik krizi” fenomeniyle yüzleşmeye de davet etmektedir. Kürtlüğün tartışma götürür nitelikte olan bölgesel, siyasal ve etnik sınılarını inceleyen bu çalışma, etnisite ve milliyetçilik arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir vaka incelemesi olarak da değerlendirilebilir. Kürtlerin Ortadoğu’daki konumunu bilimsel veriler eşliğinde anlamak isteyenler açısından referans değerinde olan bu kitap; milliyetçilik teorisindeki modernist, özcü ve tarihselci bakış açılarının eleştirisini de sunmaktadır…

Künye

Yazarlar Hakkında

Hoşam Davud
Centre National de la Recherche Scientifique’te (CNRS – Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) antropolog olmanın yanı sıra, Center d’Etudes Interdisciplinaires des Faits Religieux (CEIFR) üyesidir. Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu’da alan çalışması yürütmüştür. La Crise irakienne. Lectures anthropologiques (Paris: Armand Colin, 2005), Tribus et pouvoirs en tere d’Islam (Paris: Armand Colin, 2004) adlı çalışmaların yazarı ve La Société irakienne: communautés, pouvoirs et violences (Paris: Karthala, 2003) adlı derlemenin ve Türkçede Aşiretler ve İktidar (Çev. Ömer Öğünç, Bilgi Üni. Yay., 2013) başlığıyla yayımlanan Tribes and States. Nationalism and Ethnicity in the Middle East (Londra: Saqi Books, 2003) adlı çalışmaların (Falih A. Cabbar’la birlikte) ortak editörüdür.
Falih A. Cabbar
Yeni kurulan Irak Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (IIST) müdürü ve University of London, Birkbeck College’daki School of Politics and Sociology’de araştırma görevlisidir. Çalışmalarının odağını din, Şiilik, İslamcılık, milliyetçilik, aşiretler, devlet ve Ortadoğu’da devlet oluşumu, ulus inşası ve siyasi söylemler oluşturmaktadır. The Shi’ite Movement in Iraq (Londra: Saqi Books, 2003), Ayatollahs, Sufis and Ideologues (Londra: Saqi Books, 2002) ve (Hoşam Davud ile birlikte yayına hazırladıkları) Tribes and Power in the Middle East (Londra: Saqi Books, 2003) yakın dönemde yayımlanmış eserleri arasındadır. Washington’daki Barış Enstitüsü’nün bir senelik bursuyla hazırladığı The Authoritarian, the Totalitarian and the Democratic: The Ba’ath State and Post-Conflict Iraq in Perspective adlı çalışması ise yayın aşamasındadır.