Kürt Edebiyatının Anatomisi

Kürt Edebiyatının Anatomisi

Clémence Scalbert Yücel Çeviri: Yeraz Der Garabedyan
ISBN: 978-605-314-297-3
1.Baskı - 2018

İki bölümden oluşan bu eserde Clémence Scalbert Yücel yazınsal alan ve siyasal Kürt aktörlerinin dillerini hangi ilişkilerin birleştirdiğini anlamak için dil politikaları ve Kürt yazınsal alanının oluşumunu ele alıyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
23,25 TL
31,00 TL

Kitap Hakkında

Kürt dili edebiyat tarihinin izini sürmek, zor ve tartışmalı bir konu. Sebepleri çok çeşitlidir ancak bilhassa edebiyat tarihinin oluşumuna katılan kurumlarıyla devletin eksikliğinden söz edilebilir. Elbette bu temel eksikliğin yanı sıra, bu meseleyle ilgili yapılmış çalışmaların azlığından, edebiyat tarihini gerçek veya hayali bir kadim tarihe dayandırmaya meyilli ulusal tarih yazımından da bahsedilebilir.

Bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım “alan dışı” yazınsal faaliyetleri etkileyen kaynak ve kısıtlara, yani “dış etkenlere” ayrılmıştır. Özellikle yazınsal ve siyasal Kürt aktörler ile dillerini hangi ilişkilerin birleştirdiğini anlamak için incelenmesi gereken dil politikaları ele alınmaktadır. Çalışmanın ilk alt bölümü Türk dil politikalarına, ikincisi ise Kürt dil politikalarına ayrılmıştır. İkinci alt bölüm olan “çoğul alan” ise Kürt yazınsal alanının oluşumunu ve yapılanmasını anlatmaktadır. Araştırma, Türkiye’deki askeri rejimin en sert davrandığı dönemde, İsveç’te yazınsal yaratım sürecinin gerçek temellerini oluşturan dil ve yazınsal faaliyetlerin analiziyle başlamaktadır. Ardından eser, edebi çevrenin oluşumunda rol oynayan değişik aktörlerin ortaya çıkışı ve onu yapılandıran ve harekete geçiren bahisler ve tartışmalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu tartışmalar, bizi Kürt edebiyatının sınırlarını sorgulamaya ve alanın açık niteliği üzerine kafa yormaya götürecektir...

Künye

Yazar Hakkında

Clémence Scalbert Yücel

Toulouse-Le Mirail Üniversitesi’nde coğrafya ve Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü’nde (Institut National des Langues et Civilisations Orientales-INALCO) Kürt Dili ve Medeniyeti eğitimi aldı. Sorbonne Üniversitesi’nde Siyasal Coğrafya alanında Türkiye’de Kürt yazınsal alanının gelişmesini konu alan doktorasının ardından, Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü’nün (Institut National des Langues et Civilisations Orientales-INALCO) Avrasya bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılında Exeter Üniversitesi’nde Arapça ve İslami Çalışmalar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve aynı zamanda Kürt Çalışmaları Merkezi’nde yönetici olarak çalıştı. Eylül 2014’ten 2016 sonuna kadar İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde Türk Siyaseti Gözlem Merkezi’nde (OVIPOT) bilimsel çalışmalar yaptı. European Journal of Turkish Studies dergisinin yayın kurulu üyesidir. Çalışma alanları, etnik yapı ve kültürel üretim alanları, kültürel miras, mekân ve kimlik, dil ve kültür politikaları, azınlık sorunları, Kürt sorunu, sınırlar ve sınır ötesi bölgeler olarak sıralanabilir...