Kafka

Kafka

Michael Löwy Çeviri: Işık Ergüden
ISBN: 978-605-314- 272-0
1.Baskı - 2018

Kafka’ya dair hâlâ yeni bir şey söylenebilir mi? M. Löwy'ye göre Kafka’nın eserinin büyüleyici itaatsizlik gücünü açıklamak için farklı bir gözle bakmanın vakti gelmiştir.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
15,00 TL
20,00 TL

Kitap Hakkında

Kafka’ya dair hâlâ yeni bir şey söylenebilir mi? Bu kitabın bu konuda bir iddiası var. Gerçekten de bence Kafka’nın eserinin büyüleyici itaatsizlik gücünü açıklamak için farklı bir gözle bakmanın vakti gelmiştir.

Walter Benjamin Kafka üzerine ünlü denemesinde (ne yazık ki pek dikkate alınmayan) bir uyarıda bulunuyordu: “Kafka’nın yazılarında ihtiyatla, sakınarak, kuşkuyla, el yordamıyla ilerlemek gerekir.”

Kafka üzerine yorumlar, sürekli büyümekte olan bir belge yığını halinde, hem karmakarışık dilleri nedeniyle hem de sonsuz açıdan ele alma teşebbüsüyle zaman içerisinde bir Babil Kulesi biçimini ve havasını almıştır. En ilginç Kafka okumalarının genellikle kadınlardan gelmiş olması bir tesadüf müdür? Hannah Arendt, Marthe Robert, Rosemarie Ferenczi ve Marina Cavarocci-Arbib gibi kadın yazarları anmak gerekir. Onların çalışmaları, Kafka üzerine “ikincil literatür”ün önemli bir bölümünün oldukça tekdüze ve belli belirsiz yığınından belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Ben onların analizleriyle her zaman hemfikir olmasam da, kendi düşüncelerimi bir başka yönde geliştirmek için onların kimi katkılarından geniş ölçüde destek gördüm.

M. Löwy

Künye

Yazar Hakkında

Michael Löwy

Karl Marx, Che Guevara, Liberation Theology, Walter Benjamin ve Franz Kafka gibi pek çok çalışmanın altına imza atan Marksist sosyolog ve filozof Michael Löwy 1938’de Brezilya’da doğdu. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) toplumsal bilimler araştırmalarında yöneticilik yapan Löwy, Paris VIII Üniversitesi’nin yanı sıra, Los Angeles’taki California Üniversitesi ile Michigan, Stanford ve Pittsburg Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 1985’lere kadar genel çalışma alanı sosyolojik ve tarihsel açıdan Marksist düşünce olan Löwy’nin 1985’ten sonraki ilgi alanı genellikle romantik antikapitalizm hareketler yahut Avrupalı Yahudilerin kültürel varoluşları gibi temalar olmuş; din ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemiştir. Çalışma alanı ziyadesiyle geniş olan Löwy’nin esas ilgisi Marksist düşüncenin tarihsel ve siyasal serüvenidir...

Türkçe yayımlanan eserleri: 

Les Marxistes et la question nationale 1848-1917 içinde (Georges Haupt, Claude Weill ile 1979; Marksistler ve Ulusal Sorun, Çev. Kemal Ülker, Versus Yay., 2017); Marxism in Latin America from 1909 to the Present (1980; Latin Amerika Marksizmi, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1998); The Politics of Combined and Uneven Development The Theory of Permanent Revolution (1981; Sürekli Devrim Teorisi: Eşitsiz ve Bileşik Gelişim Siyaseti, Çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yay., 2016); Marxismus und Religio (1990; Marksizm ve Din, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1996), On Changing the World (1993; Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., 2000); La Pensée de Che Guevara (1997; Che Guevara’nın Düşüncesi, Çev. Aynur İlyasoğlu, Yazın Yay., 2004); Contre Althusser, Pour Marx (Ernest Mandel, Daniel Bensaid ile 1999;) Althusser’e Karşı Marks için, Çev. Osman S. Binatlı, Yazın Yay., 2010); L’Etoile du Matine Surréalisme et marxisme (2000; Sabah Yıldızı: Gerçeküstücülük ve Marksizm, Çev. Aslıhan Aydın, U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2009); Walter Benjamin: avertissement d’incendie-Une lector des théses “sur le concept d’histoire” (2001; Walter Benjamin: Yangın Alarmı-Tarih Kavramı Üzerine Tezlerin Bir Okuması, Çev. U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2007); Franz Kafka (2004; Kafka, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yay., 2018); Révolte et mélancolie, (Robert Sayre ile 2005; İsyan ve Melankoli, Çev. Işık Ergüden, Alfa Yay., 2016); Les 100 mots du marxisme, (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marksizmin 100 Kavramı, Çev. Gözde Orhan, Yordam Yay., 2012); Lire Marx (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marx’ı Okumak, Çev. Işık Ergüden, Versus Yay., 2011); Écosocialisme (2011; Ekososyalizm, Çev. Hande Turan Abadan, Epos Yay., 2015); La cage d’acier (2013; Demir Kafes, Çev. Nihan Çetinkaya, Ayrıntı Yay., 2018).

Çeşitli makalelerinden derlenmiş olan (Ulusal Sorun, Enternasyonalizm ve Küreselleşme, Yayıma Hazırlayan: Masis Kürkçügil, Çev. Kolektif, Yazın Yay., 2005) kitabının yanı sıra Theodor Adorno, Arno Münster ile (Ernst Bloch’la Söyleşiler, Çev. Hakkı Hünler, U. Uraz Aydın, Habitus Yay., 2015) kitabının da yazarlarındandır.