İslam Teolojisine Giriş

İslam Teolojisine Giriş

Georges Anawati, Louis Gardet Çeviri: Ahmet Arslan
ISBN: 978-605-314-012-2
1.Baskı - 2015

Louis Massignon’un elinizdeki kitaba yazdığı önsözde belirttiği gibi, “İslam Teolojisine Giriş’te Gardet ve Anawati teoloji problemini ele almakta ve Batı Hıristiyanlarının çabaları karşısında, Müslüman bilginlerin çabalarının yöntemli bir değerlendirmesine yer vermektedir.”

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
45,00 TL
60,00 TL

Kitap Hakkında

Louis Massignon’un elinizdeki kitaba yazdığı önsözde belirttiği gibi, “İslam Teolojisine Giriş’te Gardet ve Anawati teoloji problemini ele almakta ve Batı Hıristiyanlarının çabaları karşısında, Müslüman bilginlerin çabalarının yöntemli bir değerlendirmesine yer vermektedir.”

Katolik bir rahip ve İslam kültürü üzerine çok sayıda kitabın sahibi olan Louis Gardet ile yine bir rahip ve İslam uzmanı olan G.C. Anawati’nin birlikte yazdıkları bu eser, kendi alanında bir ilktir.
Gardet-Anawati, İslam kelamı ile Hıristiyan teolojisi arasında gerek tarihsel gerek öğretisel bakımdan sıkı ilişkiler kurmanın, gereğinden fazla veya temeli olmayan yakınlıklar veya eş değerlikler tesis etmenin doğru olmadığını düşünmektedir. Ancak birçok farklılığın varlığı, Anawati-Gardet’ye göre, İslam kelamı ile Hıristiyan Katolik teolojisi arasında, tarihsel bazı ilişkilerin, paralelliklerin var olduğunu görmemize engel teşkil etmemelidir. Örneğin, kelamın tarihsel olarak gelişmesinde önemli rol oynayan özgür seçim ve kader, Tanrı’nın kelamı olarak Kur’an, tanrısal sıfatlar gibi meselelerin tartışılmasında, Müslümanların Hicret’in II. yüzyılında Şam’da Hıristiyan teolojisiyle karşılaşmalarının önemli bir etkisi olmuştur. 

Buna karşılık kelamın doğrudan Gazali, dolaylı olarak Maimonides aracılığıyla Aziz Thomas gibi bir geç dönem Hıristiyan teologu üzerinde bile belli bir etkisinin olduğu da kabul edilmesi gereken tarihsel bir olgudur. Öte yandan, Hıristiyan teolojisinin antik Yunan felsefesinden, kelamın ise İslam’da bu felsefeyi devam ettiren felasifeden etkilenmeleri, onlar arasında bir başka ve son derecede önemli bir temas noktasını ve ortak ekseni oluşturmaktadır. 

Elinizdeki kitap, esas olarak İslam dünyasında geliştirilmiş şekliyle kelam düşüncesi ile Hıristiyan dünyasında geliştirilmiş olan Hıristiyan teolojisi arasında yapılan bir karşılaştırmadır. İslam kelamı ile Hıristiyan teolojisini bir bütün olarak ele alıp onları çeşitli bakımlardan (yapı, yöntem, amaç, doğa vb bakımından) karşılaştıran bir çalışma olması nedeniyle, kendi alanında yol açıcı bir niteliğe sahiptir.
Daha önce Gardet’nin Müslüman Site -Toplumsal ve Siyasi Hayat- adlı kitabını da Türkçe’ye kazandıran Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın çevirdiği İslam Teolojisine Giriş, İslam kelamı ve Hıristiyan teolojisi alanındaki çalışmalara bir kapı açmakta, bu özelliğiyle bir kaynak eser olma özelliği taşımaktadır.

Künye

Yazarlar Hakkında

Georges Anawati
(1905-1994): İskenderiye, Mısır doğumlu Dominiken rahip, tarihçi ve İslam bilgini. Ayrıca eczacılık eğitimi aldı. Dominicain d’Etudes Orieantales du Caire (IDEO) Enstitüsü’nün kurucusudur. Taha Hüseyin, Louis Gardet, Louis Massignon ve Gustav von Grunenbaum ile arkadaş olmuş ve onlar gibi dinlerarası ve kültürlerarası diyalog üzerine çalışmalar yapmıştır. İbni Sina’nın Metafizik’ini Fransızca’ya çevirip yayımlamıştır (1978-1985). Arap tarihi, felsefesi ve bilimi üzerine 26 kitap (12’si başka yazarlarla ortak), 350’den fazla makale yayınladı. Bazı eserleri: Essai de Bibliographie avicennienne (Dar Al-Maaref, Kahire, 1950, 20 sayfası Arapça, 450 sayfası Fransızca), The History of Drugs and Medication (Arapça, 1959), Dieu et la destinée de l’homme: Les grands problèmes de la théologie musulmane, (Louis Gardet ile birlikte, Vrin, 1967), Christianity and Arab Culture (Arapça, 1992), Études de philosophie musulmane (Vrin, Paris, 1974).
Louis Gardet
(1904-1986): Fransa, Toulouse doğumlu Katolik bir rahip; tarihçi; Yeni Thomasçı bir kültür filozofu; Müslüman-Hıristiyan diyaloğunun öncülerinden olan Fransız oryantalisti. Louis Gardet, L. Massignon ekolünün parlak temsilcilerindendir. Başta kelâm, tasavvuf ve İslam felsefesi olmak üzere, İslam kültür ve medeniyeti hakkında karşılaştırmalı araştırmalar yapmış, yirmi bir kitap ve 100’den fazla makale yayımlamıştır. Bazı eserleri: Introduction à la théologie musulmane, essai de théologie comparée (Paris, Vrin, 1946); La pensée religieuse d’Avicenne (Paris, Vrin, 1951); Expériences mystiques en terres non chrétiennes (Paris, Alsatia, 1953); L’Islam (Saint-Alban-Leysse, Collège théologique dominicain, 1956); Connaître l’islam (Paris, Fayard, 1958); Mystique musulmane. Aspects et tendances, expériences et techniques (Paris, Vrin, 1961); L’islam. Religion, et communauté, (Paris, Desclée De Brouwer, 1967); Dieu et la destinée de l’homme (Paris: J. Vrin, 1967; Les hommes de l’islam, approche des mentalités (Paris, Hachette, 1977); L’Islam: hier, demain (Paris, Buchet-Chastel, 1978).

Louis Gardet

Tüm Louis Gardet kitaplarını görmek için tıklayın.