Hep Yuvaya Dönmek

Hep Yuvaya Dönmek

Ursula Kroeber Le Guin Çeviri: Cemal Yardımcı
ISBN: 978-975-539-291-2
3.Baskı - 2013

"Ütopyalar imkansızdır. Ama yazabiliriz" diyen fantastik edebiyat ve bilimkurgu ustası Ursula K. Le Guin, içinde yaşadığımız çağla hesaplaşmak için geleceğe bakmayı sürdürüyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
37,50 TL
50,00 TL

Kitap Hakkında

"Ütopyalar imkansızdır. Ama yazabiliriz" diyen fantastik edebiyat ve bilimkurgu ustası Ursula K. Le Guin, içinde yaşadığımız çağla hesaplaşmak için geleceğe bakmayı sürdürüyor. Le Guin'in ütopyacı düşgücünün en yaratıcı örnekleri arasında sayılan Hep Yuvaya Dönmek, ilk satırlardan da anlaşılacağı üzere, geleneksel bir roman değil. Öykü, şiir, mit, halk masalı, drama, deneme ve belge gibi çok çeşitli biçimleri göz kamaştırıcı bir ustalıkla kaynaştıran bu kitap, uzak geleceğe ait kurgusal bir etnografya olarak tasarlanmış. Hep Yuvaya Dönmek, henüz var olmayan bir coğrafyada, bundan yüzlerce, belki binlerce yıl sonra yaşadığı varsayılan Keş halkının dünyasını anlatıyor. Keşler, insanlığın kendini yıkıma sürüklemesinin ardından, Kuzey Kaliforniya'da, Na Vadisinde yaşayan barışçı bir halktır. Le Guin, Keş halkının etrafına inanılmaz bir ayrıntı zenginliğiyle ördüğü toplumsal ütopyayı bize karış karış tanıtırken, belki de ABD'nin Amerikan yerlilerine olan borcunu ödüyor; çünkü bu hayali halkla Amerikan yerlileri arasındaki benzerlikleri gözden kaçırmak olanaksız. Vadi'nin dokuz kasabasından Sinşan'da doğmuş bir kız çocuğu olan Kuzey Baykuşu'nun yaşam öyküsü etrafına eklemlenen bu kapsamlı etnografya, modern kapitalist toplumun karşı tezi denebilecek bir toplumsal yaşam önermesini etkileyici bir ikna gücüyle ilmek ilmek dokuyor. Keşler, insan-doğa ilişkisinden başlayarak, hiçbir yanı bugün içinde yaşadığımıza benzemeyen bir dünyada yaşıyorlar. Zamanın, çizgisel olmaktan çok, mevsimlik danslarla belirlenen döngüsel bir seyir izlediği bu dünyanın belki en temel özelliği, ilerlemeci ideale yabancı olması. Farklılıkların olduğu gibi kabul edildiği bu toplumda, değişim, bir ilerleme ya da gerilemeye değil; sadece değişime işaret ediyor. Keşler, dünyanın geri kalanında neler olup bittiğiyle pek ilgilenmedikleri gibi, başlangıç ve sonuçlarla da ilgilenmiyorlar. Merkezi kültürel kavramları, her şeyin hem birbirine bağlı kalıp hem de birbirinin etrafında hareket etmesini sağlayan "Eklem Yeri" Le Guin'in olağanüstü yaratıcı imgelemi, Keşlerin dünyasına bugün aşina olduğumuz etiketleri yapıştırmayı çok güçleştiriyor. Bambaşka bir toplumsal örgütlenmeye ve bambaşka ruhani değerlere dayanan Keş yaşantısını tanımanın, bu hayali toplumun özgürleştirici havasını solumanın tek yolu, Kuzey Baykuşu nun peşine takılarak Vadi halkının arasına karışmak. Ursula K. Le Guin, okurda şiddetli bir özlem uyandıran, içinde boğulmakta olduğu yaşam biçimini tekrar tekrar sorgulamaya iten, heyecan verici ve inandırıcı bir ütopya yaratmış. Vadi insanları arasında yaşayacağınız bu mutlu kaçamaktan kendinizi yoksun bırakmayın.

"Bazen bir kitabın kapağını açar ve beş-on sayfada önünüzde açılan dünyanın, içinde oturmakta olduğunuz odadan daha gerçek olduğu hissine kapılırsınız… Hep Yuvaya Dönmek kesinlikle klasikler arasına girmeye aday bir kitap; belki de bir deha ürünü." Oxford Times

"Yürekten gelen bir barış ve sağduyu çağrısı… tek kelimeyle harikulade bir kitap." Today

"Le Guin, inandırıcı bir şekilde yan yana duran, eğreti bir dikişle birbirine tutturulmuş izlenimi uyandırmayan kültürler yaratmakta usta. Ütopik bir roman yazarken bile, yavan ya da imkânsız görünmemeyi başarıyor." London Standard

"Hep Yuvaya Dönmek, her şey bir yana, kurgusu ve mimari tasarımıyla çok heyecan verici, imrenilecek bir kitap. Ursula K. Le Guin, çok sevdiğim, benim için özel yazarlardan biridir." Murathan Mungan

Künye

Yazar Hakkında

Ursula Kroeber Le Guin

Ursula K. Le Guin 21 Ekim 1929’da ABD’nin California eyaletinin Berkeley kentinde doğmuştur. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber’dir. Esinini Kızılderili efsaneleri ve masallarından alarak, ilk öyküsünü dokuz yaşında yazar. Üniversitede Fransız ve İtalyan edebiyatı okur ve Rönesans edebiyatı üzerine uzmanlaşır. Master eğitimini 1952’de Columbia Üniversitesi’nde tamamlar. ‘70’li yıllardan itibaren çeşitli Amerikan ve Avustralya üniversitelerinde bilimkurgu üzerine “workshop”lar düzenler. Le Guin geleneksel edebiyat tekniklerini ustalıkla bilimkurgu öğeleriyle birleştirmesi ve büyük bir derinlikle alternatif toplumlar ve düşünce biçimleri yaratmasıyla tanınır. Genellikle fizik ve kimya gibi teknik bilimlerin ayrıntılarını betimlemekten kaçınarak kültürel antropoloji, siyaset ve psikoloji üzerinde odaklaşır. Yapıtlarında telepati, zihin okuma, önbili gibi psişik fenomenlerden yararlanır ve karşılıklılık, birlik ve bütüncülük gibi temaların öne çıkarılmasından da anlaşılacağı gibi Taoizm ve Zen felsefelerine yer verir. Le Guin karmaşık, genellikle paradoksal simgeler, imgeler ve anıştırmalar kullanarak, bireylerin ve toplumların düzen ile kaos, uyum ile bütünlüğe ulaşmak için ayaklanma gibi karşıtlıkları dengeleme gerekliliklerini vurgular. Bilimkurguya edebiyat saygınlığını kazandırmasının yanı sıra, yarattığı müthiş ütopyalarla son derece tahrik edici bir siyasal ufuk da çizen olağanüstü bir yazar olan Ursula K. Le Guin 22 Ocak 2018’de hayatını kaybetmiştir.

Başlıca yapıtları: Rocannon’s World (1966; Rocannon’un Dünyası, Çev. Tuba Çele, Metis Yay., 1995); Planet of Exile (1966; Sürgün Gezegeni, Çev. Ayşe Gorbon, İthaki Yay., 1999); City of Illusions (1967; Yanılsamalar Şehri, Çev. Meltem Tayga, İmge Yay., 1994); The Earthsea Trilogy (Yerdeniz Üçlemesi, sonradan altı cilde ulaşmıştır: A Wizard of Earthsea [1968; Yerdeniz Büyücüsü, Çev. Çiğdem İpek Erkal, Metis Yay., 1994]; The Tombs of Atuan [1971; Atuan Mezarları, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1995]; The Farthest Shore [1972; En Uzak Sahil, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1995]; Tehanu [1990; Tehanu, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1996]; The Other Wind [2001; Öteki Rüzgâr, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2004]; Tales From Earthsea [2001; Yerdeniz Öyküleri, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2001]); The Left Hand of Darkness (1969; Karanlığın Sol Eli, Çev. Ümit Altuğ, Ayrıntı Yay., 2001); The Lathe of Heaven (1971; Rüyanın Öte Yakası, Çev. Aylin Ülçer, Metis Yay., 2011); The Word for World is Forest (1972; Dünyaya Orman Denir, Çev. Özlem Dinçkal, Metis Yay., 1996); The Dispossessed (1974; Mülksüzler, Çev. L. Mollamustafaoğlu, Metis Yay., 1990); Very Far Away From Anywhere Else (1976; Her Yerden Çok Uzakta, Çev. Semih Aközlü, İmge Yay., 1995); The Eye of the Heron (1978; Balıkçıl Gözü, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 1995); Malafrena (1979; Malafrena, Çev. Cemal Yardımcı, Metis Yay., 2013); The Beginning Place (1980; Başlama Yeri, Çev. Can Eryümlü, Ayrıntı Yay., 2016); Always Coming Home (1985; Hep Yuvaya Dönmek, Çev. Cemal Yardımcı, Ayrıntı Yay., 2001); The Telling (2000; Anlatış, Çev. Kemal Baran Özbek, İthaki Yay., 2017); Four Ways to Forgiveness (1995; Bağışlanmanın Dört Yolu, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2000); Changing Planes (2003; Uçuştan Uçuşa, Çev. Çidem Erkal İpek, Metis Yay., 2004); Gifts (2004; Marifetler, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2006); Voices (2007; Sesler, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2008); Lavinia (2008; Lavinia, Çev. Güral Koca, Metis Yay., 2009); Powers (2008; Güçler, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2009); Wild Girls (2011; Vahşi Kızlar, Çev. Seda Taş, Ayrıntı Yay., 2018); en önemli romanlarıdır. The Wind’s Twelve Quarters (1975; Rüzgârın On İki Köşesi, Çev. Aysun Babacan, Ayrıntı Yay., 2011); Orsinian Tales (1976); The Compass Rose (1982; Rüzgârgülü/Gülün Günlüğü, Çev. Ümit Altuğ, Ayrıntı Yay., 2012); A Fisherman of the Inland Sea (1994; İçdeniz Balıkçısı, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2007); Unlocking the Air and Other Stories (1996; Aya Tırmanmak ve Diğer Öyküler, Çev. Aslı Biçen, Metis Yay., 2012); The Birtday of the World (2002; Dünyanın Doğum Günü, Çev. Çiğdem Erkal İpek, Metis Yay., 2005) .yazarın öykü kitaplarından bazılarıdır. Deneme kitapları Steering the Craft (1998; Dümeni Yaratıcılığa Kırmak, Çev. Damla Göl, hep kitap, 2017); The Wave in the Mind (2004; Zihinde Bir Dalga, Çev. Tuncay Birkan, vb, Metis Yay., 2017) yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da bulunmaktadır.