Dünyayı Değiştirmek Üzerine

Dünyayı Değiştirmek Üzerine

Michael Löwy Çeviri: Yavuz Alogan
ISBN: 978-975-539-184-7
1.Baskı - 1999

Marksizmin tarihiyle ilgili makalelerin yer aldığı bu kitap, felsefeye “dünyayı değiştirmeyi amaçlayan” bir siyaset felsefesi olarak bakıyor.

 
Tükendi

Kitap Hakkında

Marksizm bugünlerde sıkça söylendiği gibi kesinlikle öldü mü? Dağılan Doğu Bloku sosyalist miydi? Üretenlerin üretim sürecinin efendisi olduğu; en geniş ekonomik, toplumsal ve siyasal demokrasiyi temel alan; cinsiyetçi, etnik, siyasal sömürü ve baskılardan kurtulmuş bir toplum özlemi kuruntu muydu? Ekonomistlerin, ideologların, işadamlarının ve medyanın iddia ettiği gibi kapitalizmden başka alternatif kalmamış mıdır artık? Yoksa Marksizmi eleştirmeye ve yenilemeye tam tersi bir noktadan; Marksizmin, endüstriyel kapitalizm modelinin temellerinden yeterince radikal biçimde kopmadığı noktasından yeniden mi başlamalı? Bu ve benzeri sorulara yanıt arayan Löwy, “Marksizm, burjuva uygarlığından kopuşunu radikalleştirmek için, çağdaş toplumsal hareketlerin ortaya çıkardığı ekoloji ve feminizm gibi teorik ve pratik karşı çıkışları bütünleştirebilmelidir” diyor ve Marx’ın 1843’te söylediğini tekrarlıyor: Şimdi her zamankinden daha çok “var olan her şeyin acımasız eleştirmeni olmalıyız”. Löwy’ye göre, kurulu düzenin ‘modernist’ mazeretlerini, kapitalist piyasayı ya da bürokratik despotizmi meşrulaştıran ‘gerçekçi’ söylemlerini reddederek, ‘umut ilkesi’ni; yani kullanım değerini ve demokratik planlamayı, yenilenebilen enerji kaynaklarını ve ekolojik üretimi, ırk ve cinsiyet eşitliğini, özgür insanlar topluluğunu ve uluslararası dayanışmayı temel alan bir duruş noktası inşa etmeliyiz.Bürokratik rejimlerin komünizm ve sosyalizm adına işledikleri suçlar sosyalizm fikrini derinden yaralamış olsa da, özgür ve eşitlikçi bir toplum, toplumsal ve ekonomik demokrasi, doğanın korunması, özyönetim ve aşağıdan denetim özlemleri insanlarda yok edilemeyecek bir biçimde kök salmıştır. İçinde bulunduğumuz kriz durumunda pek çok sosyalistin yaşadığı ideolojik kafa karışıklığını liberalizme, bireyciliğe ve pozitivizme kapılmadan aşmak mümkündür.“Bir siyaset felsefesi olarak Marksizmin tarihi”yle ilgili makalelerin yer aldığı bu kitap, siyaseti sadece iktidar ve devletle ilgili sorular olarak ele almıyor: Felsefeye, Marx’ın dediği gibi “Dünyayı yorumlamaktan çok dünyayı değiştirmeyi amaçlayan” bir siyaset felsefesi olarak bakıyor. Marx, Engels ve onları izleyen Lenin, Luxemburg, Lukács, Gramsci, Marcuse ve Benjamin’deki siyasal/entelektüel evrimin ortak bazı noktaları üzerinde yoğunlaşıyor: Romantik/devrimci boyut, toplumsal gerçekçiliğe diyalektik yaklaşım ve ütopyacı bir ufuk...Hâlâ “değiştirme” umudunu taşıyanlara...

Künye

Yazar Hakkında

Michael Löwy

Karl Marx, Che Guevara, Liberation Theology, Walter Benjamin ve Franz Kafka gibi pek çok çalışmanın altına imza atan Marksist sosyolog ve filozof Michael Löwy 1938’de Brezilya’da doğdu. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) toplumsal bilimler araştırmalarında yöneticilik yapan Löwy, Paris VIII Üniversitesi’nin yanı sıra, Los Angeles’taki California Üniversitesi ile Michigan, Stanford ve Pittsburg Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 1985’lere kadar genel çalışma alanı sosyolojik ve tarihsel açıdan Marksist düşünce olan Löwy’nin 1985’ten sonraki ilgi alanı genellikle romantik antikapitalizm hareketler yahut Avrupalı Yahudilerin kültürel varoluşları gibi temalar olmuş; din ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemiştir. Çalışma alanı ziyadesiyle geniş olan Löwy’nin esas ilgisi Marksist düşüncenin tarihsel ve siyasal serüvenidir...

Türkçe yayımlanan eserleri: Les Marxistes et la question nationale 1848-1917 (Georges Haupt, Claude Weill ile 1979; Marksistler ve Ulusal Sorun, Çev. Kemal Ülker, Versus Yay., 2017); Marxism in Latin America from 1909 to the Present (1980; Latin Amerika Marksizmi, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1998); The Politics of Combined and Uneven Development The Theory of Permanent Revolution (1981; Sürekli Devrim Teorisi: Eşitsiz ve Bileşik Gelişim Siyaseti, Çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yay., 2016); Marxismus und Religio (1990; Marksizm ve Din, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1996), On Changing the World (1993; Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., 2000); La Pensée de Che Guevara (1997; Che Guevara’nın Düşüncesi, Çev. Aynur İlyasoğlu, Yazın Yay., 2004); Contre Althusser, Pour Marx (Ernest Mandel, Daniel Bensaid ile 1999;) Althusser’e Karşı Marks için, Çev. Osman S. Binatlı, Yazın Yay., 2010); L’Etoile du Matine Surréalisme et marxisme (2000; Sabah Yıldızı: Gerçeküstücülük ve Marksizm, Çev. Aslıhan Aydın, U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2009); Walter Benjamin: avertissement d’incendie - Une lector des théses “sur le concept d’histoire” (2001; Walter Benjamin: Yangın Alarmı - Tarih Kavramı Üzerine Tezlerin Bir Okuması, Çev. U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2007); Franz Kafka (2004; Kafka, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yay., 2018); Révolte et mélancolie, (Robert Sayre ile 2005; İsyan ve Melankoli, Çev. Işık Ergüden, Alfa Yay., 2016); Les 100 mots du marxisme, (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marksizmin 100 Kavramı, Çev. Gözde Orhan, Yordam Yay., 2012); Lire Marx (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marx’ı Okumak, Çev. Işık Ergüden, Versus Yay., 2011); Écosocialisme (2011; Ekososyalizm, Çev. Hande Turan Abadan, Epos Yay., 2015); La cage d’acier (2013; Demir Kafes, Çev. Nihan Çetinkaya, Ayrıntı Yay., 2018).

 Çeşitli makalelerinden derlenmiş olan (Ulusal Sorun, Enternasyonalizm ve Küreselleşme, Yayıma Hazırlayan: Masis Kürkçügil, Çev. Kolektif, Yazın Yay., 2005) kitabının yanı sıra; Theodor Adorno, Arno Münster ile (Ernst Bloch’la Söyleşiler, Çev. Hakkı Hünler, U. Uraz Aydın, Habitus Yay., 2015) kitabının da yazarlarındandır.


Michael Löwy

Tüm Michael Löwy kitaplarını görmek için tıklayın.