Dünya Ahvali

Dünya Ahvali

Meryem Koray ISBN: 978-975-539-589-050
1.Baskı - 2011

Bu kitap, sol düşünceden kaynaklanan bir duyarlılıkla, küreselleşen kapitalizmin şekillendirdiği "dünya ahvalini" gözler önüne seriyor.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
Tükendi

Kitap Hakkında

“...Biliyorum, dünya düz değil; karmaşık ve çelişik gerçeklikleri var; tek yönlü açıklamalar yetmez; postmodern dünya ve toplumlara, postmodern açıklamalar da gerekir. Yine de küresel ve toplumsal düzeyde milyarları ilgilendiren bunca sorun karşısında bu kadar tevekkül, boş vermişlik veya bu kadar durumsallığın kabul edilebilir olacağını düşünmüyorum...” Kapitalizmin kollarında biçimlenen bu dünyada, sola ve soldan gelen eleştirilere ihtiyacın bugün eskiye oranla daha fazla olduğuna kuşku yok. Ancak sistemin bir bütün olarak ulaştığı boyutlar düşünüldüğünde, farklı yaklaşımların dikkate alınması ve bugünkü sisteme karşı çoğulcu bir düşüncenin geliştirilmesi de gerekiyor.Bugün, adına geç kapitalizm, teknokapitalizm, küresel kapitalizm dense de, hem bölgesel farklılıkları hem dil, din, kültür gibi farklılıkları aşan, böylece sosyokültürel yapı kuran bir sistem söz konusu. Sistemin sosyokültürel gerçekliği ise, hemen her alanda “iyi, güzel ve doğru”yu belirleme gücüne ulaşması, diğer bir deyişle, ekonomik sistemden daha etkin bir kültürel hegemonyayı doğurması anlamına geliyor.Ekonomik büyümeden modernleşmeye, küresel piyasadan ulus-devlete, insan haklarından demokrasiye, “homo economicus”tan postmodern anlayışlara kadar birçok konuda, “sosyoekonomik sisteme dönüşen kapitalizm”gerçeğini dikkate alan okumalara ihtiyaç vardır. İşte bu kitap, bu ihtiyaca cevap arama yönünde bir çağrı olarak görülebilir.Dünya Ahvali’nde Meryem Koray, bu dünyadan kaygı duyan birçok araştırmacıya ve farklı bir dünya adına sunulan önerilere değinerek, Türkiye’den gelecek tartışmalara da çağrı yapıyor. Yazar, küresel bir toplumun, enternasyonal bir dayanışmanın ve kozmopolit bir dünyanın gerçekleşmesi için, Batı’dan başka dünyaların, Batı’dan başka dillerin, Batı’dan farklı kaygı ve yaklaşımların bu evrene dökülmesine duyulan ihtiyacı vurguluyor. Kısaca bu kitap, sol düşünceden kaynaklanan bir duyarlılıkla, küreselleşen kapitalizmin şekillendirdiği “dünya ahvalini” gözler önüne seriyor.

Künye

Yazar Hakkında

Meryem Koray
1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, bir süre avukat olarak çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi’nde akademik yaşama katılmıştır. Çalışmalarında sosyal politika alanında yoğunlaşan Koray, 1998’e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi, bu tarihten sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yer almış, 2008’de emekli olmuştur; aynı üniversitede ders vermeye devam etmektedir. Sosyal politika alanında istihdam ve çalışma ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Toplum Modeli ve küreselleşme üzerinde çalışan Koray’ın, bu alanlarda çok sayıda araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Yayımlanmış kitapları şunlardır:

-Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog, (Aziz Çelik ile birlikte), Belediye İş Sendikası, Ankara, 2007.
-Sosyal Politika, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2007.
-Avrupa Toplum Modeli, İmge kitabevi, Ankara, 2005.
-Küreselleşme ve Ulus-Devlet, (Der.), Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 2001.
-Gıda Sektöründe Çalışan Kadınların Durumu, (Sevda Tunçbilek ve Tunç Demirbilek ile birlikte) T.C. Başbakanlık KSGM, Ankara, 1999
-Endüstri İlişkileri, 3.. Baskı, Doğruluk Matbaası, İzmir, 1996
-Türkiye’de Kadınlar, Yeni Yüzyıl Yayınları, 1995
-Değişen Koşullarda Sendikacılık, TÜSES, İstanbul, 1994
-Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri, Basisen, İstanbul, 1993
-Devlet-Kadın-Siyaset, (Şirin Tekeli ile birlikte), TÜSES, İstanbul, 1993.


Dünya Sorunları

Dünya Sorunları dizisinin tüm kitaplarını görmek için tıklayınız.