Demir Kafes

Demir Kafes

Michael Löwy Çeviri: Nihan Çetinkaya
ISBN: 978-605-314-304-8
1.Baskı - 2018

Marx ve Weber, içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için vazgeçilmez öneme sahip iki düşünür. Bu dünya ki, 19. yüzyıldan farklı biçimlerde olsa da hâlâ kapitalist olmayı sürdürmekte.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
15,75 TL
21,00 TL

Kitap Hakkında

Marx ve Weber, içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için vazgeçilmez öneme sahip iki düşünür. Bu dünya ki, 19. yüzyıldan farklı biçimlerde olsa da hâlâ kapitalist olmayı sürdürmekte. Kuşkusuz, bu iki yazarın sunduğu kuramsal araçlar bazı günümüz gerçekliklerini -örneğin ekolojik krizi- anlamamızda her zaman yeterli olmuyor; ama bu kesinlikle daha az önem arz ettikleri anlamına gelmez. Zira kendini bireylere amansız bir alınyazısı gibi dayatan gayri şahsi güçlerin -piyasa, finans, borçlanma, krizler, işsizlik- bütüncül iktidarına her zamankinden daha çok, Marx’ın ya da Weber’in döneminde olduğundan çok daha fazla boyun eğer durumdayız. Hiçbir dönemde, modern sınai kapitalist uygarlığın çelikten kuralları, halklar üzerinde bu denli baskıcı ve zorlayıcı bir güç uygulamamıştı. Yeni kuşak yazarlardan Aurélien Berlan’ın yazdığı gibi, tüm veçheleriyle dış mihraklarca yönetilen bir dünyanın boyunduruğunda kısılıp kalmışlık hissi her alanda daha da güçlenmekte.

Fritz Lang’ın “Metropolis”inin ilan ediyor göründüğü gibi, gelecek zamanların köleliğine mahkûm muyuz? Bu bir Verhangnis, yani önüne geçilemez, hiçbir şekilde kaçmanın mümkün olmadığı kör bir talih midir? Marx’ın kanaati asla bu yönde değildi; ne Weberci Marksistlerin ne de Adorno ve Horkheimer’ın tüm radikal karamsarlığına rağmen. Acaba Weber’in kanaati bu muydu diye sorabiliriz kendimize. Kaldı ki eserinin bazı bölümleri bunu doğrular nitelikte: Onda bazen Nietzscheci “kahramansı bir boyun eğişi” buluyoruz. Ama bazen, eserinin bazı bölümlerinde, bilhassa Protestan Ahlakı’nın son paragrafları, bize tam tersine, ütopyaya, Ernst Bloch’un Wunschlandtschaften olarak adlandırdığı “arzu manzaraları”na açık bir pencere bırakmış görünüyor. Bunu, Antonio Gramsci’nin sözünü ettiği, aklın karamsarlığı ile istencin iyimserliği arasında kurulan vazgeçilmez ortaklık olarak görebiliriz: işte elinizdeki kitap da, atkı ve çözgülerinin bu ortaklığında dokunmuştur.

M. Löwy

Künye

Yazar Hakkında

Michael Löwy

Karl Marx, Che Guevara, Liberation Theology, Walter Benjamin ve Franz Kafka gibi pek çok çalışmanın altına imza atan Marksist sosyolog ve filozof Michael Löwy 1938’de Brezilya’da doğdu. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde (CNRS) toplumsal bilimler araştırmalarında yöneticilik yapan Löwy, Paris VIII Üniversitesi’nin yanı sıra, Los Angeles’taki California Üniversitesi ile Michigan, Stanford ve Pittsburg Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. 1985’lere kadar genel çalışma alanı sosyolojik ve tarihsel açıdan Marksist düşünce olan Löwy’nin 1985’ten sonraki ilgi alanı genellikle romantik antikapitalizm hareketler yahut Avrupalı Yahudilerin kültürel varoluşları gibi temalar olmuş; din ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemiştir. Çalışma alanı ziyadesiyle geniş olan Löwy’nin esas ilgisi Marksist düşüncenin tarihsel ve siyasal serüvenidir...

Türkçe yayımlanan eserleri: 

Les Marxistes et la question nationale 1848-1917 içinde (Georges Haupt, Claude Weill ile 1979; Marksistler ve Ulusal Sorun, Çev. Kemal Ülker, Versus Yay., 2017); Marxism in Latin America from 1909 to the Present (1980; Latin Amerika Marksizmi, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1998); The Politics of Combined and Uneven Development The Theory of Permanent Revolution (1981; Sürekli Devrim Teorisi: Eşitsiz ve Bileşik Gelişim Siyaseti, Çev. Aslı Önal, Ayrıntı Yay., 2016); Marxismus und Religio (1990; Marksizm ve Din, Çev. İrfan Cüre, Belge Yay., 1996), On Changing the World (1993; Dünyayı Değiştirmek Üzerine, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., 2000); La Pensée de Che Guevara (1997; Che Guevara’nın Düşüncesi, Çev. Aynur İlyasoğlu, Yazın Yay., 2004); Contre Althusser, Pour Marx (Ernest Mandel, Daniel Bensaid ile 1999;) Althusser’e Karşı Marks için, Çev. Osman S. Binatlı, Yazın Yay., 2010); L’Etoile du Matine Surréalisme et marxisme (2000; Sabah Yıldızı: Gerçeküstücülük ve Marksizm, Çev. Aslıhan Aydın, U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2009); Walter Benjamin: avertissement d’incendie-Une lector des théses “sur le concept d’histoire” (2001; Walter Benjamin: Yangın Alarmı-Tarih Kavramı Üzerine Tezlerin Bir Okuması, Çev. U. Uraz Aydın, Versus Yay., 2007); Franz Kafka (2004; Kafka, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yay., 2018); Révolte et mélancolie, (Robert Sayre ile 2005; İsyan ve Melankoli, Çev. Işık Ergüden, Alfa Yay., 2016); Les 100 mots du marxisme, (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marksizmin 100 Kavramı, Çev. Gözde Orhan, Yordam Yay., 2012); Lire Marx (Gérard Duménil ve Emmanuel Renault ile 2009; Marx’ı Okumak, Çev. Işık Ergüden, Versus Yay., 2011); Écosocialisme (2011; Ekososyalizm, Çev. Hande Turan Abadan, Epos Yay., 2015); La cage d’acier (2013; Demir Kafes, Çev. Nihan Çetinkaya, Ayrıntı Yay., 2018).

Çeşitli makalelerinden derlenmiş olan (Ulusal Sorun, Enternasyonalizm ve Küreselleşme, Yayıma Hazırlayan: Masis Kürkçügil, Çev. Kolektif, Yazın Yay., 2005) kitabının yanı sıra Theodor Adorno, Arno Münster ile (Ernst Bloch’la Söyleşiler, Çev. Hakkı Hünler, U. Uraz Aydın, Habitus Yay., 2015) kitabının da yazarlarındandır.