Bizans Dünyası: Bizans İmparatorluğu (641-1204)

Bizans Dünyası: Bizans İmparatorluğu (641-1204)

Jean-Claude Cheynet Çeviri: Aslı Bilge
ISBN: 978-605-314-279-9
1.Baskı - 2018

Bu dizinin ilk kitabında, Bizans İmparatorluğu’nu oluşturan temeller anlatılmıştı. Bu dönemi izleyen asırlara (VII-XIII. yüzyıllar) ayrılan bu eser de, ilki gibi farklı disiplinlerden çok sayıda uzmanı bir araya getiren bir ekip çalışmasının ürünü.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
38,20 TL
50,93 TL

Kitap Hakkında

Bu dizinin ilk kitabında, Bizans İmparatorluğu’nu oluşturan temeller anlatılmıştı. Bu dönemi izleyen asırlara (VII-XIII. yüzyıllar) ayrılan bu eser de, ilki gibi farklı disiplinlerden çok sayıda uzmanı bir araya getiren bir ekip çalışmasının ürünü. Ortaçağ’da, birçok etnik grubu bir araya getiren bu devasa İmparatorluk, Slav ve özellikle de Arap Müslüman saldırılarının altında neredeyse yok olma noktasına gelmiş, Ermeni ve Slavlara kucak açmaya devam ederken, esasen Grek yoğunluklu bir nüfus üzerine kapanmıştır. Bizanslı egemenler, bu durumdan inanılmaz bir geri dönüşü başarmış, Bizans’ı X-XI. yüzyılların en büyük Hıristiyan gücü yapmayı başarırmışlardır. Ancak artık ufukta, Doğu steplerinden gelen yeni bir rakip olan Türkler belirmiş, İmparatorluk sürekli kan kaybetmeye başlamıştır. 

İmparatorluğun adaptasyon kabiliyeti, muhafazakâr ve donuk bir Bizans imajını yalanlar niteliktedir. Bizanslılar yaptıkları yeniliklere bile eski geleneklere geri dönüş süsü verirler. Kurumlar, hiyerarşi, ordular, hem yeni düşmanlara karşı durabilmek hem de genişlemeyi devam ettirebilmek üzere birden çok kere değiştirilmiştir. İmparatorun iktidarı bile daha ailevi bir sisteme evrilmiş ve hanedan en mükemmel imajına Komnenosların iktidarı sırasında erişmiştir. İmparatorluk, kimliğini Ortodoks Hıristiyanlıkta bulmuştur. İkonoklazma’nın reddi, tasvirlerin yüceltilmesiyle kendini bulan özel bir dinî sanata esin perisi olmuştur. Bizans Kilisesi Roma Kilisesi’nden ayrılmış, ancak etki alanını Bulgar ve Rus kardeş Kiliselere doğru genişletmeye devam etmiştir. Bu dönem boyunca, Bizans kültürü yeniden Pagan Helen harfleri benimsemiş ve kendi üstünlüğüne inanmıştır. Latinlerin askerî ve ekonomik gücü, 1204’te Konstantinopolis’in ele geçirilmesi sonucunu getirerek, Bizanslıları kimliklerinin üzerine kapanmaya itmiş, bir sonraki dönemde gerçekleşecek olan ‘‘Ulus-devlet’’in kuruluşuna götüren şartları yaratmıştır. 

Künye

Yazar Hakkında

Jean-Claude Cheynet

Bizans Dünyası dizisinin ikinci cildini derleyen Jean-Claude Cheynet 1947’de doğdu. Halen 1995’ten beri çalışmakta olduğu Paris IV Üniversitesinde Emeritüs Profesör olarak görev yapmaktadır. Fransa’da Institut Universitaire’in onur üyesidir. Labex RESMED’in (Laboratoire d’Excellence Religions et Sociétés) yöneticiliğini yapmıştır (2008-2013), Collège de France’nin Bizans Araştırmaları Enstitüsü direktörüdür. 1996-2005 seneleri arasında Revue des études byzantines (Bizans Araştırmaları Dergisi) direktörlüğünü yapmıştır. 

Araştırma alanları arasında toplum (aristokrasi), iktisat, Makedonyalılar ve Komnenoslar döneminde yönetim (ordu), mühürler bulunmaktadır. Bizans İmparatorluğu’nu konu alan yaklaşık 200’e yakın makale, kitap bölümü ve kitabı yayınlanmıştır.