Anarşinin Kısa Yazı

Anarşinin Kısa Yazı

Hans Magnus Enzensberger Çeviri: Mehmet Aşçı
ISBN: 978-975-539-011-6
2.Baskı - 2012

Anarşistler İspanya İç Savaşı sırasında ütopyalarını gerçekleştirmeyi deneme fırsatı buldular. Otoritesiz, devletsiz, mülkiyetsiz komünler kurup parayı kaldırdılar.

İlk 16 sayfa için tıklayın.

 
27,75 TL
37,00 TL

Kitap Hakkında

Anarşistler İspanya İç Savaşı sırasında ütopyalarını gerçekleştirmeyi deneme fırsatı buldular. Otoritesiz, devletsiz, mülkiyetsiz komünler kurup parayı kaldırdılar, belediyelerin, mahkemelerin, tapu dairelerinin evraklarını yaktılar... Ama gerek anarşist hareketin henüz yeterince olgunlaşmaması, gerekse uluslararası faşist ve reel-sosyalist hareketin iktidar kavramından bu denli uzak duran, özgürlükçü bir harekete tahammül edememesi yüzünden başarısız oldular... Yenildiler...

Enzensberger Anarşinin Kısa Yazı’nda, anarşistlerin efsanevi önderi Durruti’nin hayatı dolayımında bu süreci anlatıyor. Üstelik bilfiil bu mücadele içinde olanların tanıklıklarına; onların acılarına, sevinçlerine, özlemlerine başvurarak... Bu boyutuyla “belgesel romanın doruğu” diye nitelendirilen kitap, benzerine dünya tarihinde çok az rastlanan bir “karşı-tarih” çalışmasına dönüşüyor. Önsöz yazarı Ömer Laçiner: “Enzensberger’in kitabı ölüme adanmış bir ağıttır. Ancak son umudunu yitirmiş, bezgin bir ağıtçı değildir o. Tıpkı kitabın son bölümünde anlattığı İspanyol anarşizminin hayatta kalmış, şimdi artık hayli yaşlı mensupları gibi, yalın, soylu ve bilge bir üslupla konuşmaktadır,” diyor. 

“Bugün, toplumsal bir projenin gerektirdiği cevaplardan çok, soruların peşinde olan, verili olanı sorgulamaktan, yıkmaktan yana devrimciler açısından anarşist bir etik, hayatın anlamlı varoluş kanallarını açabilir. Durruti’nin hayatı, bir anarşist hafızanın oluşumu açısından, üstünde susulacak hayatlardandır.”Işık Ergüden / Varlık 

“İnsanlığın özgür bir dünya kurabileceği umudunu hâlâ taşıyan okurlar, Enzensberger’in kitabını bir dost selamı gibi algılayacaklardır.”Ahmet Tulgar / Nokta 

Bu roman, bildiğimiz tanıdığımız, okuduğumuz romanların dışında bir roman; bilimsel, tarihsel yanı ağır basan bir roman. Kurmaca yanından çok kolaj yanıyla önem kazanmış bir roman (...) Oldukça zor bir kitap olmasına karşın (çeviri açısından) Anarşinin Kısa Yazı, Mehmet Aşçı’nın başarılı çevirisiyle rahat okumayı, keyifli okumayı sağlıyor.”Gültekin Emre / Cumhuriyet Kitap 

Künye

Yazar Hakkında

Hans Magnus Enzensberger
Doğumu 1929. Alman şair ve eleştirmen. İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman toplumunu hicveden şiirleriyle tanınmıştır. Halen Münih'te yaşamakta ve Andreas Thalmayr müstear adıyla yazmaktadır.
Gençlik yıllarında yaşadığı Nürnberg'de Nasyonal Sosyalist Partisi'nin çeşitli etkinliklerine katıldı. Savaştan sonra çevirmenlik ve karaborsacılık yaparak yaşadı. Sorbonne Üniversitesi'nde edebiyat, dil ve felsefe öğrenimi gördü. 1955'te Clemens Brentano üzerine hazırladığı teziyle edebiyat doktoru unvanını aldı. 1957'de ABD ve Meksika'ya gitti. Dönüşünde Norveç'e yerleşen Enzensberger, Suhrkamp Yayınevi'nde danışman-okur olarak çalışmaya başladı. 1963'te Sovyetler Birliği'ne, 1965'te Güney Amerika'ya gitti. Aynı yıl Batı Berlin'e taşındı, burada Kursbuch adlı dergiyi çıkardı. Yeniden ABD'ye ve Uzakdoğu'daki birçok ülkeye gitti. Ziyaret ettiği ülkelerde daha çok güncel, siyasal sorunlarla ilgili konuşmalar yaptı. 1962 yılında Alman Eleştirmenler Derneği Ödülü'nü, bir yıl sonra da Georg-Büchner Ödülü'nü kazandı.
Enzensberger ilkini 1957'de yayımladığı şiir kitaplarıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının "öfkeli gençler"inden birisi olarak belirdi. 1920'lerin politik şairlerini, bu arada Brecht ve Kästner'i anımsatan biçimde yazdığı şiirler, çağının egemen toplumsal ve siyasal düşüncelerine, tutumlarına bir saldırı niteliğindedir. Şaire göre uygarlık Almanya'yı insanlıktan uzaklaştırmış, yozlaştırmıştır. Savaş sonrasının ünlü "Alman ekonomik mucizesi" Enzensberger'in yergisinin başlıca konusunu oluşturur. İlk yapıtı Verteidigung der Wölfe [Kurtların Savunması] (1971 ve 1975'te Sezer Duru tarafından Türkçe'ye çevrildi ve Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelendi.) Şairin yaşadığı toplum düzeninden hoşnutsuzluğunu ve gerçek anlamda bir çıkış yolu bulabilmekteki umutsuzluğunu dile getirir. Bu durumdan kaçış ancak köylülerin, yoksulların, saf çocukların dünyasına girmekle mümkün olabilmektedir. 1960'ta yayımladığı ikinci kitabı Landessprache'de [Taşra Dili] şairin öfkesi toplumu oluşturan insanlara, daha önemlisi varolan durumu görüp eleştirmeyen insanlara yönelmiştir. Bu şiirlerde doğa "insanlardan daha insancıl" olarak betimlenir.
Enzensberger şiirlerinde yergiye uygun bir dil geliştirmiştir. Sözcükleri alışılmış işlevlerinden saptırarak kullanma, dinsel metinlerden, siyasal konuşmalardan alıntılar, günlük olaylardan kaynaklanan çarpıcı çağrışımlar şiirlerinin biçimsel özelliklerini oluşturur.
Enzensberger 1971'de WDR kanalı için ünlü İspanyol anarşisti Durruti'nin hayatı üzerine bir film yapar. Bu film için İspanyol anarşizminin kaynaklarını araştırır. Durruti'nin dostlarıyla görüşür. 1,5 saatlik filmin ardından "roman" adını verdiği bir de kitap yayımlar. Kitap filminden daha çok tartışılır. "Film-roman" ya da "kelimelerden oluşan bir film" olarak nitelenir.
Enzensberger somut bir neden yokken Durruti'yle ilgilenme gerekçelerini açıklamaz. Ama eleştirmenler düşünsel serüvenine bakarak anarşistlerin dizginlenemeyen özelliklerine, idealist ve ütopik yanlarına duyduğu sempatiye dikkat çekiyorlar.
BAŞLICA ESERLERİ: Verteidigung der Wölfe, 1957; Deutschland, Deutschland unter anderm, 1967; Constituents of a Theory of the Media, 1970; Der Untergang der Titanic, 1978; Ach, Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern, 1987; Zukunftsmusik, 1991; Der Zahlenteufel, 1999; Leichter als Luft: Moralische Gedichte, 1999; Gedichte 1950-2005, 2006.
TÜRKÇE’DE YAYIMLANMIŞ ESERLERİ: Titaniğin Batışı, Çev. Sezer Duru, Cem Yayınları, İstanbul, 1983; Bütün Şiirlerinden Seçmeler, Çev. Ulla-Bekir Karadeniz, Kavram Yayınları, İstanbul, 1998; Körler Alfabesi, Çev. Turgay Fişekçi-Ulrike Böhmer, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000; Sayı Şeytanı, Çev. İlknur Özdemir, Can Yayınları, İstanbul, 1999; Ah Avrupa!, Çev. Sezer Duru, Metis Yayınları, İstanbul, 1990; Havana Duruşması, Çev. Sezer Duru, Yar Yayınları, İstanbul, 1994; İç Savaş Manzaraları, Çev. Ersel Kayaoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.