Will Kymlicka 1962 Kanada doğumludur. 1984 yılında Queen’s Üniversitesi’nde felsefe ve politika öğrenimi gördükten sonra 1987’de Oxford Üniversitesi’nde felsefe doktorası yapmıştır. 1987 yılından sonra ABD (Princeton), Kanada (Queen’s, Toronto, Ottawa) ve Avrupa’daki üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yazarın üç kitabı Oxford University Press tarafından basılmıştır: Liberalizm, Community and Culture [Liberalizm, Cemaat ve Kültür (1989)] , Contemporary Political Philosophy [Çağdaş Politik Felsefe (1990)] ve Kanada Politik Bilim Derneği’nin verdiği Macpherson ile Amerikan Politik Bilim Derneği’nin verdiği Bunche ödüllerini alan Multicultural Citizenship [Çokkültürlü Yurttaşlık]. W. Kymlicka ayrıca üç kitabın da editörlüğünü yapmıştır: Justice in Political Philosophy [Politik Felsefede Adalet (Elgar, 1992)], The Rights of Minority Cultures [Azınlık Kültürlerinin Hakları (Oxford, 1995)] ve Ethnicity and Group Rights [Etniklik ve Grup Hakları (NYU, 1997)]. Yazar, çeşitli dergilerde çok sayıda makale yayımlamış, yaptığı çalışmalarla birçok ödül almıştır. W. Kymlicka halihazırda hem Ottawa hem de Carleton Üniversiteleri’nde felsefe profesörü olarak görev yapmakta ve “Çoketnikli Bir Devlette Yurttaşlık, Demokrasi ve Kimlik” adlı bir araştırma grubunun koordinatörlüğünü yürütmektedir. 

Will Kymlicka halen Meksika’da Guadalajara Üniversitesi’nde dersler vermektedir.

Will Kymlicka - Yazarın kitapları

Kapat