(1882 Voronej-1945 Paris) Asıl adı Vsevolod Mihayloviç Eyhenbaum’dur. Doktor olan anne ve babasının sağladığı liberal ve ekonomik bakımdan rahat sayılabilecek bir ortamda iyi bir eğitim aldı. Daha çocukluğunda Almanca ve Fransızcayı anadili gibi konuşuyordu. 1904’te Petersburg’ta hukuk okurken SR (Sosyalist Devrimci) partisine girdi. 1905’te Papaz Gapon’un başını çektiği ünlü “Kanlı Pazar” olaylarına ve bilahare Petersburg Sovyeti’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı, tutuklandı. 1907’de Paris’e kaçtı ve 1911’de anarşist fikirlerle tanıştı. I. Dünya Savaşı sırasındaki savaş karşıtı eylemleri yüzünden ailesini Paris’te bırakarak ABD’ye kaçmak zorunda kaldı. 1917 Şubat Devrimi’nden sonra Rusya’ya geri döndü. Petrograd’da anarko-sendikalist Golos Truda [Emeğin Sesi] gazetesinin redaktörlüğünü yaptı. Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevik yönetime karşı eleştirel tavır takındı. Almanlarla yapılan Brest-Litovsk antlaşmasına karşı çıktı. Anarşist Nabat [Çan] gazetesini yönetti. Ukrayna’da Denikin’in Beyaz ordularına karşı savaştı. 1919’da Mahno hareketine katıldı. 1920’de Bolşeviklerce hapse atıldı. 1921’de Mahnocularla yapılan anlaşma gereğince serbest bırakıldı. Ama sonra tekrar tutuklandı. Kızıl Sendikalar Enternasyonali’nin müdahalesiyle serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine imkân sağlandı. 1922’de Berlin’e iltica etti. 1925’te Paris’e yerleşti. Sébastien Faure’un Anarşist Ansiklopedi’sine katkıda bulundu. Bolşevizme, Stalinizme ve Avrupa’da yükselen faşizme, özellikle Nazizme karşı mücadele etti. Anarşistler arasındaki çekişme ve çatışmaların içinde bulundu. Genel eğilimi “anarşist sentez” diye anılan bütün anarşist renkleri (liberterler, anarko-sendikalistler, bireyselciler, vs.) kucaklayan bir birliktelik yaratmak yönündeydi. Fransızca olarak Bilinmeyen Devrim adıyla kaleme aldığı ve bugün bir klasik olmuş olan eseri ölümünden sonra 1947 yılında yayımlandı.

Volin - Yazarın kitapları

Kapat