1959’da Paderborn’da doğdu. 1979-1984 arasında bedensel ve zihinsel engellilere yönelik pedagoji öğrenimi gördü. 1985-1991 arasında, Freiburg Üniversitesi’nde sosyoloji, tarih ve felsefe okudu. 1991’den 1999’a kadar bir yayınevinde editörlük yaptı. Sosyal teknolojilerin tarihi ve sosyolojisi, askerlik ve savaş sosyolojisi, antimilitarizmin tarihi özel uzmanlık alanları arasındadır. 2003-2007 arasında Üniversitede “Ötekinin Figürü” adlı bitirme tezi çalışmalarının yöneticiliğini yaptı. Berlin’de yayımlanan “Leviathan” adlı sosyoloji dergisinin yayıncıları arasında yer alan Bröckling, 2007’de, etik, politika ve retorik profesörü unvanını almıştır. Ulrich Bröckling, Disiplin’in dışında, ikisi ortak çalışma olan üç önemli kitapla günümüz toplumunda insanın kendiliği ile toplumun beklentileri ve dayatmaları arasındaki bağdaşmaz ilişkiye dikkat çeken sosyolojik incelemeler kaleme almıştır. Das Unternehmerische Selbst’te günümüz toplumunda kategorik imperatifin, öteki deyişle tartışılmaz buyruğun, kişiyi “girişimci” gibi davranma baskısı altına aldığını anlatır. ‹nsan girişimci bir “kendilik” (benlik) olmadığı halde hayatının bütün alanlarında yaratıcı, esnek, uyumlu, sorumluluğunu bilen, rizikoların farkında olan ve “müşteriye göre” davranmayı beceren bir kişilik geliştirmeye çağrılmaktadır. Ama insanı girişimci kişiliğe yönelten bu toplumsal talep aynı zamanda tedirginlik verici bir modeldir. Toplumda, herkesin olması beklenen o “şey”, aynı zamanda herkesi tehdit eden “şey”dir de. Ulrich Bröckling’in bu incelemesinde belirtilen optimal verimliliğe mecbur edilen “girişimci” kimlik ile korku ve endişe arasındaki gel-git, neoliberal toplumların en önemli karakteristik özelliklerinden biridir.
Bröckling’in, Suzanne Krasmann ve Thomas Lemke ile birlikte yayımladığı çalışmada, assesement center, biopolitik, coaching, cool, empire, synergie, riziko, wellnes gibi, günümüzün bazı yaygın kavramları irdeleniyor. ‹nsanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak için dillerinden düşürmedikleri bu “araçlar”, aynı zamanda kendilerini anlamanın da anahtar sözcükleri olarak anlaşılır kılınıyor. Yazarlar, “Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen” adlı bu çalışmalarında “gouvernalite/yönetilebilirlik” kavramının izini sürerek, hükümet etme, yönetme, idare etme bağlamında çeşitli düşünürleri değerlendiriyor ve kendi özgün görüşleriyle konuyu destekliyorlar.
YAYIMLADIĞI YAPITLAR: Disziplin. Soziologie und Geschichte militärischer Gehorsamsproduktion; Münih, Wilhelm Fink Verlag, 1997 [Disiplin. Askeri ‹taat Üretiminin Sosyolojisi ve Tarihi, çev.: Veysel Atayman, Ayrıntı Yayınları, 2001]; Armeen und ihre Desserture. Vernächlassigte Kapitel einer Militärgeschichte der Neuzeit, Michael Sikora ile birlikte, Göttingen, Verlag Vandenhoeck and Ruprecht, 1998 [Ordular ve Firarileri; Yeniçağ Askeri Tarihinin ‹hmal edilmiş bir Bölümü]; Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, Thomas Lemke ve Suzanne Krasmann ile birlikte, Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag, 2000 [Günümüzde Yönetilebilirlik. Sosyal Olanın Ekonomikleştirilmesi Üzerine Çalışmalar]; Das Unternehmerische Selbst - Soziologie einer Subjektivi- erungsform: Suhrkampf Verlag, 2007 [Girişimci Kendilik - Bir Öznelleştirilme Biçiminin Sosyolojisi]

Ulrich Bröckling - Yazarın kitapları

Kapat