Stephanie Austin, psikoloji alanında doktorasını 2004 yılında, Kanada'nın Toronto şehrinde bulunan York Üniversitesi'nde tamam- lamıştır. O zamandan beri, toplumsal adalet ve insanların refahı hak- kında, bağımsız bir şekilde araştırma yapmakta, bu konularda yazılar yazmakta ve toplumsal çalışmalar gerçekleştirmektedir. Stephanie, yük- sek lisansta İsaac Prilletensky ile birlikte çalışırken eleştirel psikoloji ile tanışmıştır ve doktorasına da Thomas Teo ile devam etmiştir. Eleştirel psikoloji alanında Isaac Prilleltensky, Tod Sloan ve Dennis Fox ile bir- likte çalışmalar yayınlamıştır. Şu anda Kanada'da Kadın Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet İncelemeleri Bürosu'nda, politikaların incelenmesinden sorumlu olarak çalışmaktadır. Stephanie, Kanada'daki kız çocuklarının güçlendirilmesi, liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve sağlıklı gelişme- lerinin sağlanması için çalışan, kendisinin de kurucularından olduğu bir örgütün (www.powercampnational.ca) yönetim kurulu başkanıdır

Stephanie Austin - Yazarın kitapları

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat