9 Eylül 1950'de İstanbul'da dünyaya gelen ve İstanbul Amerikan Kız Koleji'ni bitiren Şeyla Benhabib, Mart 1989 tarihinde Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Praxis International, Telos, Constellations, Political Theory dergilerinin yayın kurullarında yer almasının yanı sıra, başka birçok akademik politik dergiye de danışmanlık yapmaktadır.
Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyıl Kıta Avrupası Toplum ve Politika Düşüncesinde (başta Alman İdealizmi, Hegel, Marx, Weber, Arendt ve eleştirel toplum teorisi olmak üzere) uzmanlaşan Benhabib, feminist teori (tarihi ve analitik perspektifleri), modern politika teorisinin tarihi (Hobbes-Mill), etiğin temelleri (çağdaş yeni-Aristotelesçi ve yeni-Kantçı teoriler), toplum bilimleri felsefesi ve metodolojisiyle de uzmanlık düzeyinde uğraşmış ve bu alanlarda pek çok eser vermiştir.

Şeyla Benhabib - Yazarın kitapları

Kapat