S. Mushir Hosain Kidwai ya da Türkçeye yerleşmiş ismiyle Müşir Hüseyin Kidvai, on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında yaşamış Hindistan’ın önde gelen Pan-İslamcı düşünürlerindendir. Osmanlı İmparatorluğu’yla ve Sultan II. Abdülhamit ile doğrudan bağlantıları bulunmaktadır. 1897 yılından 1904 yılına kadar İngiltere’de hukuk eğitimi almıştır. 1903 yılında Londra’da kurulan İttihad-ı İslam Cemiyeti’nin kurucularındandır. 1924 yılında Londra’da hayatını kaybetmiştir.

S. Müşir Hüseyin Kidvai - Yazarın kitapları

Kapat