Birleşik Krallık’ta Kingston Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde hocadır. Araştırma alanları dış politika, Arap-İsrail ihtilafı, yemeğin siyaseti ve milliyetçilik çalışmalarını içermektedir. Political Decision Making and Non-Decisions [Politik Karar Verme ve Karar Verememe] (2015) ile From the Arab Other to the Israeli Self [Öteki Arap’tan İsrailli Ben’e] (2015) adlı kitapları yazmıştır. 

Ronald Ranta - Yazarın kitapları

Kapat