Texas State Üniversitesi’nde İngilizce profesörü olan Robert T. Tally Jr.’ın çalışma alanları özellikle Amerikan edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında mekân, anlatı ve temsil arasındaki ilişkilere odaklanır. Edebiyat alanında yüksek lisansını, kültürel ve eleştirel çalışmalar alanında doktorasını tamamlayan Tally, Duke Üniversitesi’nde felsefe eğitimi görmüş, aynı zamanda da Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “hukuk doktoru” ünvanını almıştır. Özellikle son dönemde kuramsallaştırılmaya çalışılan jeoeleştiri, edebi coğrafya ve mekânsal beşeri bilimler alanlarına katkı sunan Tally, eleştirel teoride mekânın rolünü ön plana çıkarır. Mekân, ütopya ve edebi eleştiri ekseninde bir dizi çalışma yapan yazarın Hermann Melville, Edgar Allen Poe, Kurt Vonnegut ve lisans döneminde öğrencisi olduğu Fredric Jameson üzerine de müstakil eserleri bulunmaktadır. Edebiyat, mekân ve temsil ilişkileri ile alakalı birçok çalışması bulunan Tally, National Endowment for the Humanities (NEH) Distinguished Teaching Professorship ünvanına da sahiptir. 

BAŞLICA ESERLERI: 

Melville, Mapping and Globalization: Literary Cartography in the American Baroque Writer. London: Continuum, 2009.

Kurt Vonnegut and the American Novel: A Postmodern Iconography. London: Continuum, 2011.

Utopia in the Age of Globalization: Space, Representation, and the World System. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

Mekânsallık, Çev. Emel Aras, Ankara: Hece Yayınları, 2019.

Poe and the Subversion of American Literature: Satire, Fantasy, Critique. New York: Bloomsbury, 2014.

Fredric Jameson: The Project of Dialectical Criticism. London: Pluto Press, 2014.

Topophrenia: Place, Narrative, and the Spatial Imagination. Bloomington: Indiana University Press, 2019.

Robert T. Tally Jr. - Yazarın kitapları

Kapat