Richard Hodges (d. 1952-): Halen American University of Rome’un [“Roma Amerikan Üniversitesi”] rektörü olan bir İngiliz arkeologdur. 1995’ten 2007’ye kadar University of East Anglia [East Anglia Üniversitesi] Institute of World Archaeology’de [“Dünya Arkeolojisi Enstitüsü”] yöneticiliğin yanı sıra öğretim üyeliği, 2007’den 2012’ye kadar da Philadelphia’daki University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology [“Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi”] yöneticiliği yapmıştır. Yayınlanmış eserleri esasen Avrupa ortaçağının erken dönemindeki ticareti ve ekonomisiyle ilgilidir. Daha eski eserleri arasında Light in the Dark Ages: The Rise and Fall of San Vincenzo Al Volturno (1997) Dark Age Economics (1982) ve Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe (1983) [Türkçesi: Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri, Çev. Ahmet Aybars Çağlayan, Ayrıntı Yayınları, 2017] bulunmaktadır.

Dark Age Economics [“Karanlık Çağ Ekonomisi”] (1982) adlı güçlü eserinde, Kuzey Denizi’ni çevreleyen ve emporium’lar denilen ticaret merkezleri ağı hakkında kapsamlı arkeolojik kanıtlardan söz etmektedir. Bu emporium’lar yedinciyle dokuzuncu yüzyıl arasında doğup serpilmişler; bir rıhtım ve birkaç depodan ibaret basit yerleşmelerden Dorestad ve Quentovic’te bulunanlar gibi ızgara planlı sokakları olan ve kalıcı nüfusların barındığı karmaşık yerleşmelere kadar çeşitlilik gösteriyorlardı. Dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında artan Viking faaliyetlerinden sonra emporium’ların neredeyse tamamı ya daha iyi korunan yerleşmelere massedilmiş ya da terk edilmişlerdi. Bu hipotezini sonradan Mohammed Charlemagne and the Origins of Europe (1983), The Anglo-Saxon Achievement (1989) ve Towns and Trade in the Age of Charlemagne (2000) gibi daha yakın tarihli eserlerinde geliştirip ziyadeleştirmiştir.

Birleşik Krallık’taki Sheffield Üniversitesi, İtalya’daki Siena Üniversitesi ve Danimarka’daki Kopenhag Üniversiteleri’nde arkeoloji dersleri vermiştir. 1988’den 1995’e kadar British School at Rome’da yönetici vazifesi görmüştür. 1996’daysa Prince of Wales’ Institute of Architecture [“Galler Prensi Mimarlık Enstitüsü”] başkanlığına getirilmiştir. Hodges, İtalya’daki San Vincenzo al Volturno ve Arnavutluk’taki Butrinto [veya Buthrotum] sitlerinde kazılar yapmıştır.

Richard Hodges - Yazarın kitapları

Kapat