Yazarın belli başlı eserleri: Analyse institutionnelle (Kurumsal Analiz, 1970); Sociologie à plein temps (Tam Gün Sosyoloji, 1976); Analyse institutionnelle et pédagogie (Kurumsal Analiz ve Pedagoji, 1971); Les analyseur de I'Eglise (Kilise Analizörleri, 1972); L'Analyseur Lip (Lip Analizörü, 1974).

René Lourau - Yazarın kitapları

Kapat