1961 yılında Estonya’da doğan Rein Raud, Tallinn Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. On yıllardır kaleme aldığı şiir, roman, kısa öykü, tiyatro eserleri ile Estonya'nın üretken ve tanınan yazarlarından biridir. Estonya’nın Soğuk Savaş sonrası aydınlarındandır. Raud, o zamanki adıyla Leningrad Devlet Üniversitesi’nden (St. Petersburg Devlet Üniversitesi) 1985 yılında Japonya Çalışmaları lisans derecesi ile mezun olmuş, 1994 yılında Helsinki Üniversitesi’nden Edebiyat Teorisi alanında doktora derecesi almıştır. Kültürel ve toplumsal teori, modernlik öncesi Japon dili ve felsefesi alanlarında, Umberto Eco, Yuri Lotman, Dōgen, Kitarō Nishida gibi düşünürler hakkında hem İngilizce hem de Estonyaca akademik yayınları bulunmaktadır. 2011-14 yılları arasında Avrupa Japonya Çalışmaları Birliği Başkanlığı’nı yürütmüştür. Akademik çalışmalarının yanı sıra, yayımlanmış sekiz romanı, üç kısa öykü derlemesi ve birçok çeviri yayını bulunmaktadır. Hektor and Bernard (Hektor ve Bernard, 2004) ve The Reconstruction (Yeniden İnşa, 2012) romanları ile Estonya Kültür Vakfı Büyük Ödülü'nü almıştır.

Rein Raud - Yazarın kitapları

Kapat