1925 Eskişehir doğumlu. İlk ve ortaokulu annesinin ölümü üzerine yerleştikleri Kütahya’da okudu. 1939 yılında İstanbul’a geldi. 1942’de İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Antalya, Kastamonu, Edirne, İstanbul Fatih Kız ve Atatürk Erkek liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı (1947-74). Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (1974-81), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu’nda (1979-81) Türk Dili ve Edebiyatı okuttu. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kitaplığı’nda çalıştı; çeşitli yayınevlerinde ve bazı ansiklopedilerin yayın kurullarında görev aldı.
Mutluay’ın ilk yazıları okur karşısına 1946 yılında Gün dergisinde çıktı. Sonraki yıllarda Cumhuriyet, Dünya, Kim, Yön, Hür Vatan, Varlık, Türk Dili, Dost, Yeni Ufuklar, Yeditepe, Papirüs, Milliyet Sanat, Gösteri gibi dönemin önemli gazete ve dergilerinde deneme, inceleme, eleştiri ve öyküleri yayımlandı. 1969-1978 arası Cumhuriyet gazetesinde “Kitaplar” ve “Edebiyat Sohbetleri” üst başlığıyla kaleme aldığı yazılar geniş okur kitlesinin ilgisine konu oldu. Milliyet Yayınları’nın “100 Şair 1000 Şiir” ve eleştirmen Fethi Naci’nin Gerçek Yayınevi’ndeki ünlü “100 Soruda...” dizisine, Türk edebiyatının tarihsel gelişim ve çeşitli sorunlarını irdelediği ve günümüzde de ilgiyle okunan kaynak niteliğinde kitaplar hazırladı.
Denemelerini Pas Demiri Yiyor (1974) ve Bende Yaşayanlar (1977) adlı yapıtlarında toplamış olan Mutluay 1995 yılında yaşama veda etti.

Rauf Mutluay’ın yayımlanmış başlıca yapıtları:
Araştırma-İnceleme:
100 Soruda Türk Edebiyatı (1969); 100 Soruda 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı (1970); 100 Soruda Edebiyat Bilgileri (1972); 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı 1908-1972 (1973); 50 Yılın Türk Edebiyatı (1973).
Deneme:
Pas Demiri Yiyor (1974); Bende Yaşayanlar (1977). Ölümünden sonra: Yaz Dersleri (1997); Sebiller Su Vermiyor (2002).
Derleme:
Türk Halk Şiiri Antolojisi (1972); Tanzimat’tan Günümüze Kadar Türk Şiiri (1973).

Rauf Mutluay - Yazarın kitapları

Kapat