(9 Aralık 1842 - 8 Şubat 1921): Rusya’daki anarşist hareketin en önemli temsilcilerinden olan Kropotkin bütün hayatını merkezi devlet örgütlenmesinden özgürleşmiş bir toplum ideali olarak anarşist komünizme adamıştır. İsmindeki “prens” ön ekinden ve bir anarşist olarak 19. ve 20. yüzyıllardaki şöhretinden ötürü Kropotkin “Anarşist Prens” olarak nam salmıştır. Kropotkin pek çok kitap, risale ve makele kaleme almıştır, bu metinlerden en önemlileri The Conquest of Bread and Fields, ve Factories and Workshops (Ekmeğin Fethi ve Tarlaların, Fabrikaların ve Atölyeler) adlı çalışmalarıdır...

Pyotr Kropotkin - Yazarın kitapları

Kapat