Philip Goodchild, Lancaster University'de "Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy" ("Kaos ve Sonsuzluk; Gilles Deleuze ve Felsefe Sorunu") başlıklı doktora tezini yazdıktan sonra, 1996 yılında Deleuze and Guattari: An Introduction to the Politics of Desire (Deleuze ve Guattari: Arzu Politikasına Giriş, Çev: Rahmi Öğdül, Ayrıntı Yayınları, 2005) adlı kitabını tamamladı. Aynı yıl, Lancaster St. Martin College'da doktora sonrası çalışmalarını sürdürmeye başlayan Goodchild, bu üniversitede teoloji konusunda ders verdi. 2000 yılından bu yana, University of Nottingham'da Teoloji Araştırmaları Üzerine ders vermektedir. Beşeri bilimlerin farklı disiplinlerinde yürütmüş olduğu bu çalışmalar sonucu, çağdaş dünyadaki ekonomi ve ekoloji çatışmasının felsefe ve din üzerine etkileri etrafında araştırmalarını yoğunlaştırmıştır.

Philip Goodchild - Yazarın kitapları

Kapat