1979 yılında yüksek şeref derecesiyle Yale Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan, 1994 yılında Columbia Üniversitesi’nde siyasal bilimler alanında doktorasını tamamlayan Dr. Peter Drucker, 1993-1996 yılları arasında IIRE’nin (Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü) yöneticilerinden biri olarak görev yaptı. Kadrosundan ayrıldıktan sonra kurumla yakın işbirliğini sürdüren bir IIRE üyesi olarak kaldı. Akademik yılın büyük bir bölümünde IIRE’de ders vermekte, enstitiüyü araştırma çalışmaları için üs olarak kullanmakta ve eğitim komitesinin aktif bir üyesi olarak enstitü müfredatının şekillendirilmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

Peter Drucker, yıllardır çok geniş yelpazede birçok alanda ders verdiği IIRE’de, son yıllarda iki ana konuya odaklanmıştır. IIRE’nin gençlere yönelik okullarının hemen hemen hepsinde ABD ve Avrupa emperyalizmi ile yeni güç odaklarının jeopolitik rolü üzerine işlediği derslerinde özellikle Ortadoğu’daki ayaklanmalara yoğunlaşmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak kendi aktivist deneyimlerden, özellikle 1989-1992 yılları arasında New York’ta National Mobilization for Survival örgütü bünyesinde planlama koordinatörü olarak yaptığı çalışmalarının getirdiği deneyimlerden faydalanmaktadır.

Daha ileri seviyedeki öğrencilere yönelik IIRE programlarında ise cinsellik, sınıf ve ulusal/etnik/dinsel kimlikler arasındaki kesişimler ve özellikle de Avrupa ve İslam dünyası arasındaki etkileşimler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 1998, 2000 ve 2002 yıllarında IIRE’de koordinatör olduğu sırada ve 2009 ile 2014’te düzenleyicilerinden biri olduğu IIRE LGBTIQ Strateji Seminerleri’nde ortaya koyduğu ana konulardan biri yine bu başlıklar altında toplanmıştı.

Peter Drucker, queer çalışmalarda 21. yüzyılın başta gelen Marksist bilim insanlarından biri olarak öne çıkmıştır. Sağlamış olduğu önemli katkılar arasında neoliberalizmde “homonormativite”nin kökleri, dışa bağımlı ülkelerde eşcinsel cinsellikler üzerinde neoliberal küreselleşmenin etkileri ve queer direniş ile antikapitalist direniş arasındaki bağlantılar gibi temalar yer almaktadır. Ayrıca üzerinde çalışmaya devam ettiği, hem Avrupa’da hem de Ortadoğu’da İslamofobinin cinsiyet ve cinsellik boyutları üzerine bir dizi çalışması daha bulunmaktadır. ABD ve Avrupa’da sosyalizmin tarihi üzerine uzun dönemden beri yaptığı çalışmalarını solun, feminizmin ve LGBTIQ meseleleriyle bağlantılandırarak sürdürmektedir.

Peter Drucker - Yazarın kitapları

Kapat