1977’de İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Tüketim Kültüründe Ütopya; Fantastik Tasarım İzleğindeki Televizyon Reklamları Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme” başlıklı teziyle doktorasını verdi (2006). Akademik çalışma alanları iletişim ve toplum, reklam ve göstergebilim, tüketim kültürü ve tüketici davranışları, yeni medya ve popüler kültürdür. Yayınlanmış çalışmaları: “Postmodernite Bağlamında Hiper-Gerçeklik ve Fantazya İmgesi: Toyota RAV 4 Reklamı”, Reklamların İçinde/N, Tablet yayınları, 2005. “Kent Kültüründe Modernizm ve Sonrası ‘Gözlemleyen Özne’ Olarak Flanörü Yeniden Okumak” Flanör Düşünce: Arkaik Dönemde ve Digital Medya Çağında Aylaklık, Ayrıntı, İstanbul, 2012. Halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Nilnur Tandaçgüneş - Yazarın kitapları

Kapat