Avustralya’da Murdoch Üniversitesi’nde İngilizce ve Felsefe hocası. Hem Avustralya’da hem başka ülkelerde göstergebilim, postyapısalcılık, edebiyat kuramı ve kültürel incelemeler alanlarında pek çok makale ve kitap kaleme aldı, derlemeler yaptı. Yazar, tüm eserinin aslında demokrasi sorunsalı üzerine olduğunu söylüyor, yapıbozumla da bu nedenle ilgileniyor. Yapıbozumun görevinin, demokrasi adına belli kimlikleri (edebiyatın, ulusun, kültürün, cinsiyetin kimliklerini) daha önce yok sayılmış olan, inkâr edilen kimlikler lehine reddetmek olduğunu düşünüyor. Şair John Kinsella ile marjinallik üzerine kaleme aldığı kitabı Marginalia’da yapmaya çalıştığı şey de, ideal kitap formunu, otoriter, kutsallaştırılmış, kendine yeten, bütünsel kitap nosyonunu sorunsallaştırmak. Niall Lucy 5 Haziran 2014’te hayatını kaybetti. Türkçeye çevrilen yapıtları: Postmodern Literary Theory: An Introduction [1997; Postmodern Edebiyat Kuramı: Giriş, Çev. Aslıhan Aksoy, Ayrıntı Yay., 2003] ve A Derrida Dictionary, [2000; Derrida Sözlüğü, Çev. Sabri Gürses, Bilgesu Yay., 2012] 

Niall Lucy - Yazarın kitapları

Kapat