10 Ekim 1945 yılında Ankara'da dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu Keçiören'de, liseyi Ankara Gazi Lisesi'nde okudum. Yükseköğrenimimi Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde yaptım. Burada Ord.Prof.Dr.Aydın Sayılı'dan Bilim Tarihi, Prof.Dr.Nusret Hızır'dan Sembolik Mantık, Felsefe Tarihi ve Bilim Felsefesi; Prof.Dr. Necati Akder'den Metafizik ve Genel Felsefe, Prof. Dr. Alexandre Wexliard'dan Psikoloji, Doç.Dr.Teo Grünberg'den Modern Mantık; ayrıca yardımcı disiplin olarak Prof. Dr. Samim Sinanoğlu ve Prof.Dr. Ayşe Sarıgöllü'den Latince ve Doç.Dr. Doğan Aksan'dan Dilbilim derslerini aldım. Yüksek Lisansımı Hacettepe Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde Doç. Dr. İoanna Kuçuradi yönetiminde hazırladığım, "Çağımızda Bazı Hümanism Anlayışları: William James (Pragmatism), Jean-Paul Sartre (Varoluşçuluk), Adam Schaff (Marksism)" adlı tezle tamamladım. Yine burada Ord.Prof.Dr. Suut Kemal Yetkin'den Sanat Sorunları, Prof. Dr. Bozkurt Güvenç'ten Kültürel Antropoloji, Prof.Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'ndan Tarih Felsefesi ile Felsefi Antropoloji ve İoanna Kuçuradi'den Ahlak Felsefesi, Felsefe Problemleri ve Felsefede Araştırma derslerini aldım. Aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD'nda mütercim-tercüman olarak çalıştım. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne girdim ve Prof. Dr. İsmail Tunalı'nın yönettiği, "Hegel Estetiğinde Şiir Kuramı" konulu tezle 1981 yılında pekiyi dereceyle doktoramı tamamladım. 1983 yılında yardımcı doçent, 1987'de doçent oldum. Aynı fakültenin Sistematik Felsefe ve Felsefe Tarihi kürsülerinde Sanat Felsefesi ve Estetik, 17. ve 18.Yüzyıl Felsefeleri, Çağdaş Düşünce Akımları, Felsefenin Temel Kavramları, Özel Öğretim Yöntemleri derslerini lisans düzeyinde, Tarih Felsefesi ve Sanat Teorileri derslerini de yüksek lisans ve doktora düzeyinde verdim. Yine aynı dönemde Mimar Sinan ve Marmara Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakültelerinde misafir öğretim üyesi olarak uzun süre Sanat Sosyolojisi, Mitolojiler ve Sanatlar, Düşünce Tarihi ve Sanat Kuramları dersleri yaptım. 1996 yılında Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne kurucu profesör olarak katıldım ve burada içinde Felsefe Bölümü de olmak üzere Türkdili ve Edebiyatı, İngilizdili ve Edebiyatı, Almandili ve Edebiyatı, Eğitim Bilimleri gibi bazı bölümlerin açılmasını sağladım ve çeşitli üniversitelerden bu bölümlere hocalar getirilmesinde katkıda bulundum. Kocaeli Üniversitesi'nin Mühendislik, Eğitim, Fizik gibi farklı bölümlerinde Bilimler Tarihi ve Felsefesi, Düşünce Tarihi, Eğitim Felsefesi, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri başlıklı dersler verdim. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi'nden emekli oldum ve aynı yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne geçtim. Burada çeşitli bölümlerde İnsan Felsefesi, Dil ve Kültür Felsefesi, Bilimler Tarihi, Bilim Etiği gibi dersler yaptım. 2005 yılından bu yana çalışmalarımı evimde yürütmekte ve yayınlar yapmaktayım; çeşitli üniversitelerin davetlerine uyarak konferanslar vermekte, tartışmalara katılmaktayım.

TELİF VE ÇEVİRİ YAYINLARIM:
– G.W.F.Hegel, Estetik (Seçmeler), Say Yayınları, 1982
– I. Kant, Seçilmiş Metinler, Remzi Kitebevi, 1984; Say Yayınları, 2005
– G.W.F.Hegel, Seçilmiş Parçalar, Remzi Kitabevi, 1985; Say Yayınları, 2005
– F. Nietzsche, Tarih Üzerine, Say Yayınları, 1986 (5 baskı)
– Nejat Bozkurt, Çağdaş Felsefelerden Kesitler, Sosyal Yayınları, 1990
– Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Ara Yayınları, 1992; Sarmal Yayınları, 1995; Asa Yayınları, 2000 (10 baskı )
– Nejat Bozkurt, Eleştiri ve Aydınlanma, Say Yayınları, 1994
– Nejat Bozkurt, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınları, 1995; Morpa Kültür Yayınları, 2000 (5 baskı)
– Nejat Bozkurt, Bilimler Tarihi ve Felsefesi, Sarmal Yayınları, 1996; Morpa Kültür Yayınları, 2002 (5 baskı)
– Nejat Bozkurt, Sorularla Felsefe ve Tarihi, Morpa Kültür Yayınları, 2003
– Nejat Bozkurt, Felsefeyle Yaşamak, Yorum Yayınları, 2004
– Platon, Sokrates'in Savunması, Serhat Yayınları, 2005
– A. Einstein, Fizik ve Felsefe Yazıları, Say Yayınları, 2006 (5 baskı)
– Nejat Bozkurt, Kavramların Evrimi, Say Yayınları, 2008 (5 baskı)
– Nejat Bozkurt, Felsefe Işığıyla Arayışlar, Ayrıntı Yayınları, 2012

Ayrıca Felsefe Arkivi, Yazko Felsefe, Felsefe Dergisi, Cogito, Felsefelogos ve ITICU dergilerinde telif ve çeviri olmak üzere felsefenin çeşitli konularında çalışmalarım yayımlanmıştır.

Nejat Bozkurt - Yazarın kitapları

Kapat