1971 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1987-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini yaptı. 1993 yılında yeni kurulan üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla YÖK tarafından yapılan sınavı kazanarak, Niğde Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetim Bölümü'nde Siyaset ve Sosyal Bilimler anabilim dalında Araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 1994 yılında YÖK burslusu olarak İngiltere'ye gitti. 1994-2001 yılları arasında İngiltere'de, Exeter Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında Master ve Doktorasını yaptı. Yurt dışı görevi sonrasında Niğde Üniversitesi'ndeki görevine döndü ve hâlâ aynı kurumda çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle çağdaş siyasal düşünceler ve siyaset teorisi alanında, milliyetçilik, etnisite, liberalizm, demokrasi, sivil toplum, çokkültürlülük, sekülarizm ve yurttaşlık gibi konularla John Rawls, Charles Taylor, Will Kymlicka ve Michael Walzer gibi çağdaş siyaset teorisyenleri üzerine çalışmaktadır.

Nafiz Tok - Yazarın kitapları

Kapat