İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans tezini “Cumhuriyet Döneminde Devletin İzledigi Din Siyasaları” üzerine yazdı. Üç yıl kaldığı Londra’dan döndükten sonra Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’ne öğretim görevlisi olarak girdi. Süryaniler üzerine hazırladığı doktora çalışmasını 2007 yılında tamamladı. Bu kitapta da görüleceği gibi, alan çalışmasına ve birebir görüşmelere dayanan, yoğun bir araştırma gerçekleştirdi. Halen Leiden Üniversitesi Humanities Fakültesi Religious Studies Bölümünde “Diaspora Süryanilerinin Territory (bölge) Algısı” üzerine post-doktora çalışması yapmaktadır. Aynı zamanda Rotterdam kentinde İstanbul’la karşılaştırmalı olarak ele aldığı “Gelişmiş ve Azgelişmiş Formasyonların Kent Merkezlerinde Yoksulluk” projesini de yürütmektedir.

Mutay Öztemiz - Yazarın kitapları

Kapat