Halen Teesside Polytechnic Üniversitesi’nde öğretim gö- revlisi olan Featherstone Anglosakson akademi dünyasın- da son dönemlerin en ünlü, en çalışkan sosyologlarından biridir. Theory, Culture and Society dergisinin editörü olan Featherstone birçok kitabın editörlüğünü yapmıştır: Glo- bal Culture: Nationalism, Glabolization and Modernity (1990; Küresel Kültür: Milliyetçilik, Küreselleşme ve Modernlik), The Body: Social Process and Cultural Theory, M. Nepworth ve B.S. Turner’la birlikte (1990; Beden: Toplumsal Süreç ve Kültür Teorisi), Simmel on Culture: Selected Writings, Da- vid Frisby’yle birlikte (1995; Simmel’in Kültür Üzerine Seçme Yazıları), Cyberspace/ Cyberbodies/ Cyberpunk: Cul- tures of Technological Embodiment, R. Burrows’la birlikte (1995; Siberuzay/ Siberbedenler/Siberpunk: Teknolojik Cisimleşme Kültürleri) ve Global Modernities, S. Lash ve R. Robertson’la birlikte (1995; Küresel Modernlikler) bun- lardan bazılarıdır. Featherstone’un iki kitabı vardır: Consu- mer Culture and Postmodernism (1991; Postmodernizm ve Tüketim Kültürü) ve Undoing Culture: Globalization, Post- modernism and Identity (1995; Kültürü Çözmek: Globalleşme, Postmodernizm ve Kimlik).

Mike Featherstone - Yazarın kitapları

Kapat