1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, bir süre avukat olarak çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi’nde akademik yaşama katılmıştır. Çalışmalarında sosyal politika alanında yoğunlaşan Koray, 1998’e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi, bu tarihten sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yer almış, 2008’de emekli olmuştur; aynı üniversitede ders vermeye devam etmektedir. Sosyal politika alanında istihdam ve çalışma ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Toplum Modeli ve küreselleşme üzerinde çalışan Koray’ın, bu alanlarda çok sayıda araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Yayımlanmış kitapları şunlardır:

-Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog, (Aziz Çelik ile birlikte), Belediye İş Sendikası, Ankara, 2007.
-Sosyal Politika, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2007.
-Avrupa Toplum Modeli, İmge kitabevi, Ankara, 2005.
-Küreselleşme ve Ulus-Devlet, (Der.), Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 2001.
-Gıda Sektöründe Çalışan Kadınların Durumu, (Sevda Tunçbilek ve Tunç Demirbilek ile birlikte) T.C. Başbakanlık KSGM, Ankara, 1999
-Endüstri İlişkileri, 3.. Baskı, Doğruluk Matbaası, İzmir, 1996
-Türkiye’de Kadınlar, Yeni Yüzyıl Yayınları, 1995
-Değişen Koşullarda Sendikacılık, TÜSES, İstanbul, 1994
-Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri, Basisen, İstanbul, 1993
-Devlet-Kadın-Siyaset, (Şirin Tekeli ile birlikte), TÜSES, İstanbul, 1993.

Meryem Koray - Yazarın kitapları

Kapat