Mehmet Kanar

Prof. Dr. Mehmet Kanar 1954 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Doğu Dilleri ve Türkoloji eğitimi aldı. Aynı fakültenin Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde akademik kariyer yaptı. 2007 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeyi sürdürüyor. Mehmet Kanar’ın gramer, sözlük, tenkitli neşir, dil öğretim seti, araştırma, sadeleştirme, çeviri, öyküleştirme çalışmaları çeşitli yayınevleri tarafından yayımlanmıştır. Sâdî-i Şirâzî, Şeyhî, Golamrizâ E’vânî, Muhammed-i İsti’lâmî, Sâdık Hidâyet, Samed Behrengi, Franz Babinger, F.W. Hasluck ve Helmut Ritter, Mehmet Kanar’ın Türkçeye kazandırdığı klasik ve modern şair ve yazarlar arasındadır.

Mehmet Kanar’ın yayınevimizden yayımlanan diğer çevirileri:

Mevlânâ, Mesnevî; Hâfız-ı Şirâzî, Dîvân; Ferîdüddîn Attâr, Esrârnâme ve İlâhînâme; Fahreddin Es’ad-i Gorgânî, Vîs ile Râmîn; Fuzûlî, Dîvân; Sohrâb Sepehrî, Sekiz Kitap (Bütün Şiirleri); Sâdık Hidâyet, Kör Baykuş; Ali Muhammed-i Efgânî, Ahu Hanım’ın Kocası; Mehmet Rauf, Eylül; Ahmed Şamlu, Yüreğimin Kışlarında (Bütün Şiirleri).

Diğer Kitapları