(1904-1986): Fransa, Toulouse doğumlu Katolik bir rahip; tarihçi; Yeni Thomasçı bir kültür filozofu; Müslüman-Hıristiyan diyaloğunun öncülerinden olan Fransız oryantalisti. Louis Gardet, L. Massignon ekolünün parlak temsilcilerindendir. Başta kelâm, tasavvuf ve İslam felsefesi olmak üzere, İslam kültür ve medeniyeti hakkında karşılaştırmalı araştırmalar yapmış, yirmi bir kitap ve 100’den fazla makale yayımlamıştır. Bazı eserleri: Introduction à la théologie musulmane, essai de théologie comparée (Paris, Vrin, 1946); La pensée religieuse d’Avicenne (Paris, Vrin, 1951); Expériences mystiques en terres non chrétiennes (Paris, Alsatia, 1953); L’Islam (Saint-Alban-Leysse, Collège théologique dominicain, 1956); Connaître l’islam (Paris, Fayard, 1958); Mystique musulmane. Aspects et tendances, expériences et techniques (Paris, Vrin, 1961); L’islam. Religion, et communauté, (Paris, Desclée De Brouwer, 1967); Dieu et la destinée de l’homme (Paris: J. Vrin, 1967; Les hommes de l’islam, approche des mentalités (Paris, Hachette, 1977); L’Islam: hier, demain (Paris, Buchet-Chastel, 1978).

Louis Gardet - Yazarın kitapları

Kapat