Kayhan Delibaş

1965’te Kars’ta doğdu. Cumhuriyet Üniversitesi’nde tamamladığı sosyoloji lisans öğreniminin ardından ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Bu süreçte Yurtdışında Lisans Üstü öğrenimi bursu kazanarak İngiltere’ye gitti. Yüksek lisans öğrenimi-ni University of Kent Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Bölümü’nde tamamladı (1997). Doktora öğrenimini University of Kent’te Sos-yoloji, Sosyal Araştırma ve Sosyal Politika Bölümü’nde tamamladı (2002). University of Kent ve Birkbeck Collage, University of London üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çeşitli araştırmalarda yer aldı (1996-2002). Delibaş, 2002’de doktora öğrenimini tamamladık-tan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ndeki gö-revine döndü. Halen bu üniversitede profesör kadrosunda öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İz-mir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yarı zamanlı olarak derslere girmektedir.

Yazdığı Kitaplar