Doktorluk unvanını Brown Üniversitesi'nde aldı. 1991 yılından bu yana California Üniversitesi'nde retorik ve Sinema Profesörü olarak dersler vermektedir.
Toplumsal cinsiyet kuramı, feminizm, psikanaliz, felsefe ve fotoğraf çalışmaları gibi alanlara odaklanmış bir araştırmacıdır. World Spectators (Stanford UP, 2000); Male Subjectivity at the Margins (Routledge, 1992); The Subject of Semiotics (Oxford UP, 1982); The Acoustic Mirror (Indiana UP, 1998) Silverman'ın bu konular üzerinde yaptığı araştırmaları kaleme aldığı kitaplarıdır. Bunlara ek olarak, Harun Farocki ile birlikte sPEAKİNG aBOUT gODARD (New York UP, 1998) adlı bir kitap kaleme almıştır. Eğlence İncelemeleri: Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar (Metis Yayınları, 1998) adlı eserde yer alan "Moda Bir Söylemden Parçalar" başlıklı makalesi, Türkiye'de yayımlanan ilk eseri olmuştur.

Kaja Silverman - Yazarın kitapları

Kapat