İngiliz dilinin en önemli hiciv yazarlarından olan Jonathan Swift, 30 Kasım 1667’de Dublin’de doğdu. 1686’da Dublin Trinity College’ı bitirdi. Edebiyatta master derecesini elde etmek için 1689’a kadar burada kaldıysa da, İngiltere’deki taht kavgaları çevresinde gerçekleşen Şanlı Devrim’in (1688–89) Dublin’i tehlikeli bir yer haline getirmesi sonucu okulu bıraktı ve İngiltere’ye giderek anne tarafından uzak akrabası olan Sir William Temple’in malikanesinde asistan olarak çalışmaya başladı. Swift’in sonradan kendisine “Stella” adını uygun görerek şiirler ve mektuplar yazacağı Esther Johnson da aynı malikanenin dul kâhyasının kızıydı. Swift, burada önde gelen politikacılarla tanışıp tartışma olanağı buldu. Temple’ın zengin kütüphanesi Swift’in geniş entellektüel birikim kazanmasında etkili oldu ve 1692 yılında Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almasını kolaylaştırdı. 

Swift 1691-1694 yılları arasında birçok şiir yazmış olsa da, dehası kendini nesir hiciv türünde gösterdi. 1704’te yayınlanan ilk romanı A Tale of Tub ilk önemli hiciv eseridir. 1726’da yayımlanan politik öznelere olduğu kadar çocuklara da hitap eden Gulliver’in Seyahatleri İngiliz siyasetinin ve toplumunun şiddetli bir eleştirisiydi. 

Jonathan Swift - Yazarın kitapları

Kapat