John Tomlinson

1985 yılında Bradford Üniversitesi’nde Eleştirel Teori alanında doktora yaptı. John Tomlinson şu anda Nottingham Trent Üniversitesi’nde Kültür Sosyolojisi profesörü ve Nottingham’daki Institute for Cultural Analysis’in yöneticisidir. Cultural Imperialism An Introduction [Kültürel Emperyalizm-Eleştirel Bir Giriş, Çev. Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı Yayınları, 1999] başlıklı bir kitabı, medya ve kültür konuları üzerine kitapları, iletişim ve kültürel çalışmalardan coğrafyaya kadar çeşitli disiplinlere ait dergilerde makaleleri bulunmaktadır.