20. yüzyılın ünlü tarihçi ve düşünürlerinden Jean Chesneaux 2 Ekim 1922’de Fransa’da doğdu. Uzak Doğu Tarihi alanında uzmanlaşan Chesneaux, EHESS (École des Hautes Études En Sciences Sociales) ve L’Université Paris Diderot üniversitelerinde tarih profesörlüğü yaptı. Adını ilk kez 1959 yılında Modern Çin Cumhuriyeti’nin atası sayılan Sun Yat-Sen üzerine yaptığı akademik çalışmayla duyurdu. Birçok eseri bulunan yazar, Zamanı Yaşamak (Habiter Le Temps) çalışmasını 1996 yılında yayımladı. Fransız Komünist Partisi’nde aktif görev alan yazarın, Mao’nun ölümünden sonra Çin Komünist Devrimi’ne olan ilgisi azaldı ve Çin Kültürü İncelemeleri bölümündeki öğretim üyeliğinden ayrıldı. Hayatı boyunca verdiği eserler Marksist çizgide devam etmesine rağmen savunduğu davalar değişiklik göstermiştir. Yazar erken dönemlerinde komünizmi, olgun döneminde Maoculuğu, ileri döneminde ise anti-emperyalizmi savunmuştur. Önemli eserleri arasında Le Mouvement Paysan Chinois 1840-1949 (1840-1949 Arası Çin Halk Hareketleri), L’Asie orientale aux xixe et xxe siècles, (19. ve 20. Yüzyılda Doğu Asya) ve Les Sociétés secrètes en Chine, (Çin’in Gizli Toplulukları) yer almaktadır.

Jean Chesneaux - Yazarın kitapları

Kapat